Halden

Østfold invaderes av villsvin

Bøndene er splittet i synet på den kraftige økningen i villsvinbestanden i Østfold. Noen synes det er noe ordentlig svineri, mens andre ser sitt snitt til å tjene penger.

Bilde 1 av 2

Av Paul Norberg

Villsvinbestanden øker kraftig, og særlig i Halden-området og Indre Østfold. Det har ført til interessekonflikter blant bønder og grunneiere.

Her er det svarte svinets inntog så omfangsrikt at det begynner å skape problemer.

– Dette har ført til interessemotsetninger – også blant bønder og grunneiere, sier miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvorsrud i Aremark til Dagsavisen Østfold.

– Ønsker kontroll

Hun påpeker at villsvin er svartelistet og dermed en uønsket dyreart i den norske faunaen. Langs svenskegrensa i Østfold har imidlertid lokalbefolkningen allerede i flere år jaktet villsvin eller leid ut terreng til tilreisende jegere.

Leder i Aremark Bondelag, Per Ola Haartveit, bekrefter at det er ulike interesser blant gårdeierne. For villsvin kan gjøre stor skade på kornåkre, grønnsaksbed og skogbunn. De kan også føre med seg sykdommer til vanlige husdyr. På den annen side kan det være en forretningsmessig gevinst i å jakte villsvin, eller i at grunneiere leier ut terreng til dem som ønsker seg en spesiell jaktopplevelse. De ulike interessene kan føre til at en bonde legger ut fôr for å lokke til seg villsvin, og dermed få opp bestanden, mens dyrene samtidig ødelegger naboåkeren.

– Aremark Bondelag ønsker å ha kontroll på bestanden. Vi innser at det er umulig å skyte ned alle villsvin i Norge og fjerne denne fra faunaen her i landet, sier Haartveit.

Svenske myndigheter erklærte villsvin for å være en svensk viltart fra 1988, mens danske myndigheter har erklært arten for uønsket på grunn av frykt for svinepest.

300-500 dyr

– Villsvin fra Sverige bryr seg svært lite om grensene, og når bestanden øker i Sverige, får vi også en større andel dyr. Vår oppgave blir derfor å holde god kontroll. Saken er så viktig at vi skal ha et møte 10. januar neste år med bondelagene i Marker, Idd og Berg, hvor også utmarksavdelingen i Østfold og Akershus skal være til stede. Målet er å komme fram til en forvaltningsplan for å holde kontroll med villsvinbestanden. Det finnes ingen statlige retningslinjer for håndtering av villsvinstammer. Men Østfold fylkeskommune har laget en forvaltningsplan, og vi ønsker å tilpasse en slik plan til lokale forhold, sier Haartveit.

Ingen har full oversikt over andel villsvin i Østfold. Haartveit forteller at det er anslag på omkring 300–500 dyr. Det som er sikkert, er at bestanden er sterkt økende. Og villsvin formerer seg raskt. Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt viser at henholdsvis 50, 75 og 70 villsvin er registrert skutt de siste årene.

I forvaltningsplanen fra Østfold fylkeskommune heter det at:

«Villsvin kan betraktes som en fremmed art siden den nylig er innvandret, men samtidig har villsvin tidligere vært en del av vår natur og fungerer derfor ikke som en art som er fremmed for andre arter i vår natur».