Fredrikstad

«Lærlinger er viktig – for enkeltmennesket, samfunnet og det norske arbeidslivet»

I Fredrikstad-modellen er det tatt til orde for et seriøst og anstendig arbeidsliv, og Fredrikstad Arbeiderparti er særlig opptatt av at det skal stilles krav til at kommunen skal være en premissleverandør for et slikt arbeidsliv.

malin krå simonsen, ap

Malin Krå Simonsen (Ap)
leder av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune

Norge, så vel som Fredrikstad, trenger flere fagarbeidere. Dette behovet vil utvilsomt forsterke seg i fremtiden og som samfunn må vi jobbe systematisk for å møte en slik etterspørsel. Samtidig vet vi dessverre at mange yrkesfagelever faller ut av skolen. Derfor er det viktig at yrkesfagenes stilling styrkes i skolen, samtidig som man sørger for at flere motiveres til å velge fag som er helt nødvendig for å bygge landet. Store, men både viktige og riktige ord.

Jeg leste leserbrevet fra Fagforbundet med glede – de bidrar til å sette blant annet lærlinger i Fredrikstad kommune på dagsorden, og derfor er det ekstra gledelig at vi allerede i årets første møte i kommunens administrasjonsutvalg vil få en orientering om den nye, offensive lærlingeplanen som er under arbeid. Det er liten tvil om at det er viktig at de yrkesfaglige programmene styrkes, og som offentlig aktør har kommunen et særlig ansvar for å være en attraktiv aktør som gir lærlinger mulighet til å lære gjennom å være så nært som mulig på arbeidslivet så tidlig som mulig i utdanningsløpet.

Meninger: «En kommune som tar inn lærlinger viser samfunnsansvar»

Administrasjonsutvalget fikk i desember i 2020 også et enda tydeligere, formelt mandat for oppfølging av kommunens lærlingordning – det var viktig fordi det gir mulighet til å følge lærlingearbeidet enda tettere.

I Fredrikstad-modellen er det tatt til orde for et seriøst og anstendig arbeidsliv, og Fredrikstad Arbeiderparti er særlig opptatt av at det skal stilles krav til at kommunen skal være en premissleverandør for et slikt arbeidsliv. I samarbeidsavtalen med de rødgrønne fra 2019 står det blant annet også skrevet at vi ønsker lærlinger fra flere fagområder. Jeg gleder meg derfor til å ta fatt i gode debatter og diskusjoner om den nye lærlingeplanen i tiden som kommer.

PS! Trenger bedriften din noen gode grunner til å ha lærling?

– Læringer kan bringe ny kunnskap, faglig fornyelse og nye perspektiver inn i bedriften
– Bedrifter som tar inn lærlinger viser at de tar samfunnsansvar
– Lærebedriften mottar støtte (økonomisk) for å ta inn læringer og på sikt vil også lærling bidra til verdiskapning i bedriften
– Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen kan bidra til å sikre bransjens fremtid
– Fornøyde lærlinger kan virke positivt for omdømme til bedriften
– Bedrifter som har lærling, kan også delta i offentlige anbud der det stilles krav til å ha lærling
– En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider akkurat tilpasset din bedrifts særskilte behov og som du kan rekruttere etter endt læretid