Fredrikstad

Blir verdens første i sitt slag

Kloakk blir gjødsel og skal gi mulighet for urbant landbruk i den ombygde høyblokka.

1 av 2