Fredrikstad

Uaktuelt å lytte til andre kommuner som vil ha regionteateret i Østfold

Det nye regionteateret skal ligge i Fredrikstad, til tross for at flere andre kommuner har ytret et ønske om å være vertskommune.

Det slo fylkestinget fast torsdag. Der var det bred debatt om lokaliseringen – en debatt som Arbeiderpartiet påpekte ikke var nødvendig.

– Vi har kun vedtatt at kommunene skulle bli medeiere. Vi har ikke invitert til en diskusjon om lokalisering, sa Andreas Lervik (Ap).

Dette ble også understreket av rådmann Anne Skau.

– Det har blitt sagt at kommunene var invitert til å komme med innspill om lokalisering. Det stemmer ikke. Lokalisering har ikke vært en del av denne prosessen, sa hun.

Flere følte seg utelatt

Likevel har flere kommuner meldt seg på. Nå senest gikk ordførerne i Indre Østfold ut i Smaalenenes Avis, hvor de uttrykte skuffelse over at de ikke hadde blitt vurdert.

– Nye Indre Østfold kommune blir en muskel i Norge, som en av de 25 største kommunene i landet. Det hadde vært puslete om ingen der hadde blitt vurdert som vertsby for Østfoldteateret, mente Håvard Jensen (Frp), som var blant dem som tok ordet under behandlingen i fylkestinget.

LES OGSÅ: – Nå tar vi et langt steg mot regionteater i Østfold

Ba om ny sjanse

Han var blant de to Frp-politikerne som støttet Simen Nords (H) forslag til vedtak, som ble fremmet under møtet – at fylkesrådmannen skulle få i oppdrag å gå i dialog med kommunene. Tilleggsforslaget fikk ikke flertall.

– Jeg synes det er uklokt at man gikk så langt i å plassere dette i Fredrikstad før det var diskutert politisk i forkant. Det er ikke rart noen står fram i avisen og er sinte da. Det er ikke nødvendigvis dumt å legge det nye regionteateret i fylkets største by, men det er flere andre kommuner som også kan ha gode argumenter for sitt sted. Halden har for eksempel landets eldste teaterscene, mens i Moss pågår det i disse dager en internasjonal teaterfestival, sa Nord og la senere til:

– Vi mener det vil være uheldig for Østfoldteateret og hele denne prosessen hvis man ikke tar en ny runde med kommunene. Jeg føler man har pådratt seg en forpliktelse til å ta en ekstra dialogrunde med dem om dette spørsmålet, da de tydeligvis har trodd at lokaliseringen var åpen for debatt.

Også dette valgte fylkesrådmannen å kommentere.

– Vi har skriftliggjort i brevene at lokalisering ikke er tema. Det har også blitt sagt i møtene med kommunene. Vi har hatt en tydelig dialog. Det har ikke stoppet innspillene fra å komme, sa hun.

LES OGSÅ: 113 kulturaktører fra hele Østfold har signert dette innlegget, som tar til orde for at Østfold Kulturutvikling IKKE skal tildeles regionteaterstatus

Simen Nord, gruppeleder i Høyre, mener fylkeskommunen hadde en forpliktelse å lytte til andre kommuner som hadde ytret et ønske om å huse regionteateret og fått inntrykk av at det fortsatt var et åpent spørsmål.

Simen Nord, gruppeleder i Høyre, mener fylkeskommunen hadde en forpliktelse å lytte til andre kommuner som hadde ytret et ønske om å huse regionteateret og fått inntrykk av at det fortsatt var et åpent spørsmål.

Ap: – En lokaliseringsdebatt ville betydd døden for regionteateret

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) understreket at saken ikke handler om å opprette et helt nytt teater, men å utvikle tilbudet som i dag allerede finnes i Fredrikstad. Han dro paralleller til saken om Det Norske Blåseensemble, hvor det i sin tid også ble en dragkamp om hvor de skulle ha sin base, og advarte mot å starte nok en lokaliseringsdebatt.

– La oss ikke dra i gang et slikt spill. Hvis vi skal ha et samlet fylke om dette teateret, kan vi ikke la lokalisering overskygge det gode i denne saken, sa han.

Haabeth opplevde at Høyre forsøkte å spolere hele saken.

– Lokaliseringsdebatter er skadelige. Hvis vi nå skulle ha brukt tida på det, ville det med stor sannsynlighet ha betydd døden for hele prosjektet. Det unngår vi nå, sa han.

Vedtaket går ut på at fylkesrådmannen skal forhandle med Fredrikstad om at de skal bli vertskommune for det nye regionteateret, mens de andre kommunene blir medeiere.

Dersom Fredrikstad skulle konkludere med at de ikke kan eller vil ha teateret, åpnes det for at andre kommuner kommer på banen. Da tror Haabeth at toget allerede har gått.

– Da har vi ikke tid til en lokaliseringsdebatt.

LES OGSÅ: Tre teatre i Viken kan føre til kamp om den offentlige pengesekken

Tror vedtaket vil føre til mangel på tilhørighet

Simen Nord, Høyres gruppeleder, mener det er urimelig å mene at de satte hele prosjektet i fare, ved å foreslå at andre kommuner skulle få muligheten til å bli vertskommune for fylkesteateret.

– Debatten er allerede i gang og har pågått en stund. Vi bør respektere det og ta en dialog med alle som ønsker seg fylkesteateret. Jeg tror det er en fare for at kommunene ikke ser på fylkesteateret som sitt eget, ved ikke å invitere dem til en slik dialog, mener han.

LES OGSÅ: Vil at en framtidig teatersjef for hele Østfold må ha kunstnerisk forankring – ikke administrativ

Mer fra Dagsavisen