Fredrikstad

Både ja, tja og nei til sankthansbål

Brannsjefene i Mosseregionen, Halden og Sarpsborg har opphevet totalforbudet mot åpen ild, og stiller seg positive til bålbrenning på lørdag – med visse forbehold. Kun i Fredrikstad ber man folk forberede alternativ sankthansfeiring inntil videre.

Bilde 1 av 1

– Per nå kan vi ikke åpne for bålbrenning på sankthansaften. Selv om det stedvis har kommet en del nedbør, viser jordprøvene vi har tatt at det fremdeles er veldig tørt rundt omkring, sier brannsjef Stein Laache i Fredrikstad brann- og redningskorps.

Som eneste kommuner i de ytre delene av fylket har Fredrikstad og Hvaler valgt å opprettholde totalforbudet mot åpen ild inntil videre, og dermed brenner det et blått lys for de tradisjonsrike bålene i området.

– Det har kommet inn en del søknader, og de signalene vi har gitt så langt er at de må forberede seg på alternativ sankthansfeiring, sier Laache.

– Noen plasser har det kommet mer nedbør enn andre, men vi kan ikke si det er greit å tenne bål ett sted, men ikke på et annet. Nå er det meldt ganske mye regn det neste døgnet, men det er uvisst hvor det vil falle og om det vil være nok til å endre situasjonen, legger han til.

Les også: Skogbrann i Moss – 150 personer ble evakuert

– De fleste får ja

I Mosseregionen, Halden og Sarpsborg ser det derimot lysere ut for dem som ønsker flammende midtsommerfester førstkommende lørdag.

– Vi vurderer søknader fortløpende. På generelt grunnlag, kan jeg si at de aller fleste vil få godkjent slik situasjonen er nå, sier brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brannvesen (MIB).

Etaten dekker fem kommuner – Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby – og har i disse dager en egen saksbehandler som jobber med båltillatelser opp mot sankthansfestene.

– Jeg har ikke fullstendig oversikt over hvor mange som har søkt i år, men det ligger an til å bli et normalt antall – mellom 20 og 25, forteller Larsen.

Det betyr at de større årvisse markeringene på plasser som Tronvikstranda, Malakofftoppen, Larkollen og Fuglevik etter all sannsynlighet vil finne sted også i 2018, men Larsen oppfordrer likevel til varsomhet.

– Det generelle bålforbudet gjelder fortsatt, og selv om det har kommet litt regn er det stadig tørt mange steder. Vi skjønner godt at folk vil ut for å feire, og ønsker at folk skal kose seg, samtidig som de må være forsiktige, sier han.

Les også: Høysesong ved Nord-Europas eneste bemannede skogbrann-vakttårn (+)

Roser haldenserne

Også Halden har gått bort fra totalforbudet som ble innført på grunn av den langvarige tørkeperioden i mai og starten av juni.

– Selv om faren for skogbrann nå er redusert vil vi fremdeles oppfordre innbyggerne til å utvise forsiktighet i tida framover, ikke minst med tanke på kommende helg og sankthansfeiring. Er du i tvil – kontakt brannvesenet før du tenner på, sier brannsjef Ole Christian Torgalsbøen i Halden brann- og feiervesen til kommunens egne nettsider.

Han vil samtidig gi ros til alle som har fulgt påleggene deres, og vært opptatt av å hindre skogbrann de siste ukene.

– I dette ligger hovedårsaken til at vi ikke har hatt mer enn en skogbrann i distriktet i løpet av den ekstreme situasjonen som nå ligger bak oss, sier Torgalsbøen.

God dialog

Leder Lars Erik Gutubakken ved forebyggende avdeling i Sarpsborg brannvesen forteller at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Slik det ser ut nå vil det være mulig å tenne opp bål på lørdag, men om det blir sol og mye vind de neste dagene tørker det fort opp igjen, sier han.

I Sarpsborg kommune er det ikke søknadsplikt for opptenning av sankthansbål, og Gutubakken har derfor ikke fullstendig oversikt over hvor det blir bålmarkeringer til helgen.

– Men vi får en del henvendelser, og har god dialog med flere som planlegger feiring. Blant annet har Lions et stort arrangement i Landeparken som etter hvert har blitt en tradisjon.

I likhet med de andre brannsjefene er han klar på at det er viktig å ta hensyn selv om det gis midlertidig grønt lys for båltenning.

– Hver enkelt er ansvarlig for å vurdere hvor lurt det er lurt å fyre opp, men vi håper folk skal kunne nyte sankthansfeiringen med bål her i Sarpsborg, slutter Gutubakken.