Fredrikstad

Kjemper for å få full jobb

Fagarbeider Emmy Andersen må jobbe lenger for å få full pensjon og kan i teorien bli kommandert til å koke kaffe – til tross for at vilkårene ble endret flere tiår tilbake. Flere hundre er i samme situasjon i Østfold.

Av Martin Næss Kristiansen

– Jeg har en 84 prosents stilling ved Borg videregående skole, men ønsker 100. Det har jeg ikke krav på, slik systemet er i dag. Derfor jobber jeg i tillegg hver tredje helg i en avlastningsbolig, slik mange andre i samme situasjon også jobber ekstra for å spe på lønna, forteller alenemoren fra Fredrikstad.
Hun er ansatt som assistent ved den videregående skolen i nabobyen, og tilhører gruppa ikke-pedagogisk ansatte som jobber med elever eller barn i utdanningssektoren, som omfatter barnehager, SFO, grunnskole og videregående.

Kan måtte koke kaffe

For mange år siden ble det inngått en nasjonal avtale mellom Skolenes Landsforbund og KS, som skulle sikre denne gruppa bedre vilkår. Problemet er bare at særavtalen, som kalles SFS2201, aldri ble iverksatt av skoleier Østfold fylkeskommune og en rekke av Østfolds kommuner.
– Dermed må flere hundre ansatte fagarbeidere og assistenter i fylket vårt jobbe flere år lenger for å tjene opp nødvendige pensjonspoeng, det er den viktigste konsekvensen. Men det tærer naturligvis også på at disse ansatte i dag ikke har en klar innstruks for hva som er deres arbeidsoppgaver, og kan i prinsippet bli satt til å koke kaffe. De har heller ikke rett til etterutdanning, og det regnes ulikt på ulike arbeidsplasser hvordan timeantallet skal gå opp, forklarer hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund i Østfold, Jon Oddvar Holthe.

Avtale om full pensjon

Når elevene går hjem etter endt skoledag, stopper også Emmy Andersens arbeidsoppgaver der. Slik blir det umulig å få full stilling. I særavtalen, som har ligget bortgjemt i en skuff i flere tiår, ifølge Holthe, gis hun rett til full stilling, men med nedjustert lønn til 89 prosent, som er maksimalt av hva hun kan oppnå. Slik skal hun unngå å miste pensjonspoeng.
– Avtalen er blitt ignorert hele veien, og aldri innført selv om den er vedtatt. Men nå har vi fått nok av at en så stor ansattgruppe står nærmest uten rettigheter, sier Holthe.

– Skremmende

Andersen er blant dem som også gjerne vil jobbe full stilling for å få økonomien til å gå rundt.
– Det er ganske skremmende at noe som er politisk vedtatt ikke blir gjennomført. Det er egentlig helt utrolig. Jeg er heldig som har et verneombud som graver i dette, så håper jeg vi vinner fram slik de har gjort i andre deler av landet, sier hun.
Jon Oddvar Holthe gjorde fylkeskommunen oppmerksom på saken tidligere i år, for å starte kampen for å iverksette særavtalen.
– Først et halvt år senere fikk jeg svar. Svaret var da at de skulle ha et møte med KS forrige mandag, men jeg har ikke hørt noe etter det. Vi kommer ikke til å gi oss. Vi krever at både fylkeskommunen og de ulike kommunene innfører særavtalen. Det er et tidkrevende arbeid som jeg akter å fullføre, slutter Holthe.
martin@dagsavisen.no