Nyheter

Oslofjorden ryddet for 30 tonn søppel i hytteparadis

– Vi ser at det nytter å rydde jevnlig, og vet også at det å få delta i ryddeaktiviteter gjennom prosjektene våre betyr mye for mange mennesker, forteller Rune Berntsen, daglig leder i Miljøstiftelsen Elv og Hav.

Etter fjorårets innsats fra den Fredrikstad-baserte miljøstiftelsen er det over 50 tonn mindre søppel i naturen. Minst 30 av dem er ryddet i Østfold-skjærgården, et hytteparadis som strekker seg fra Fredrikstad, via Hvaler og helt ned til svenskegrensen.

Miljøstiftelsen Elv og Hav

Rydder jevnlig

Fra Glommastien til holmer og skjær i havgapet. På strender og svaberg, i rullesteiner, tornekratt og sivområder, og hundre meter ned under overflaten. Miljøstiftelsen Elv og Hav engasjerer seg alle steder i Østfold der det er søppel på avveie.

– Dette resultatet reflekterer viktigheten av å ta vare på naturen og bekjempe marin forsøpling. Vi vil vise at det nytter å engasjere seg, forteller daglig leder Rune Berntsen.

Stiftelsen har hatt flere prosjekter gående gjennom året. Gjengen i Marin Omsorg, der mennesker med ulike sosiale utfordringer møtes og bidrar til et viktig samfunnsoppdrag, har ryddet ni tonn søppel i Fredrikstad- og Hvaler-skjærgården. Og Rydd Norge-gjengen har ryddet 11 tonn søppel langs Østfold-kysten, som en del av det nasjonale Rydd Norge-programmet.

Gjennom ulike oppdrag flere steder i landet har ROV-pilotene i Undervannsoperasjoner vært med på å rydde 12 tonn spøkelsesteiner fra havbunnen.

Mens 32 tonn søppel har blitt ryddet av Miljøstiftelsen Elv og Hav direkte gjennom prosjektene Marin Omsorg og Undervannsoperasjoner og Rydd Norge, har rundt 20 tonn blitt ryddet takket være engasjerte frivillige.

– Gjennom prosjektet Elv og Hav-prosjektet Kystlotteriet, som motiverer og legger til rette for frivillig rydding, har flere tusen mennesker ryddet og registrert innsatsen sin, både i Østfold og mange andre steder i landet, sier Berntsen.

Miljøstiftelsen Elv og Hav

Fortsetter i 2024

Miljøstiftelsen Elv og Hav har ambisjoner om å fortsette arbeidet med å bekjempe marin forsøpling og engasjere til frivillig deltakelse i ryddeaktiviteter også i kommende år.

– Vi har fremdeles et stort oppdrag foran oss. Men vi ser at det nytter å rydde jevnlig, og vet også at det å få delta i ryddeaktiviteter gjennom prosjektene våre betyr mye for mange mennesker. Det er motivasjonen vår, sier Berntsen.

Miljøstiftelsen Elv og Hav har de siste årene blitt en del av miljøberedskapen i skjærgården, og har siden 2020 deltatt i rekognosering og opprydning etter akutte utslipp av både olje, plastpellets og parafinvoks.

– Vi håper selvfølgelig at det ikke blir behov for akutt opprydning i 2024, men hvis uhellet er ute, står vi klare med både folk og utstyr, sier Berntsen.

Miljøstiftelsen Elv og Hav

Rede av kondomer og bæsjeposer

Stiftelsen har blant annet ryddet Gåseskjær i naturreservatet Øra i Fredrikstad kommune for store mengder søppel. Øya er et yndet hekkeområde for skarv, som har brukt søppel som kondomer og bæsjeposer til å bygge reder.

Are S. Grønsund jobber som prosjektleder i Miljøstiftelsen Elv og hav. Da de gikk i land på øya, så de også døde fugler som hang i trærne.

– Jeg blir ikke spesielt sjokkert over dette lengre. Men det er bare fordi vi har vært svært mange steder, spesielt her i Øra naturreservat, hvor vi får sjokk over plastmengdene. Disse øyene ligger veldig utsatt til, og har tatt imot forurensing fra blant annet industrien som ligger tett ved, og plast som har kommet på avveie fra søppelfyllingen gjennom mange år. Vi ser at det er mye plast i skjærgården her, som vi kjenner igjen fra søpla vår, sa Grønsund til Dagsavisen Demokraten.

Stiftelsen har bred støtte lokalt og nasjonalt, og har støtte fra blant andre Handelens Miljøfond, Lions Fredrikstad, Sparebankstiftelsen DNB, og Miljødirektoratet, samt givere og sponsorer, og er i gang med å søke midler for videreføring av prosjektene våre Kystlotteriet og Marin Omsorg i 2024.

Hundebæsjeposer og kondomer var blant materialene skarven har valgt å bruke til å bygge redene sine i naturreservatet.
Miljøstiftelsen Elv og Hav

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: