Fra venstre Arild Hermstad, leder i MDG og Erik Skauen, leder i Fredrikstad MDG, var tirsdag på befaring utenfor Borg Havn for å observere prøvemudringen i Røsvikrenna.
Nyheter

MDG: Prøvemudring og sjødeponi kan få store konsekvenser for livet i Oslofjorden

Tirsdag reiste leder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Arild Hermstad og lokallagsleder Erik Skauen, til sjøs for å se hvordan det går med prøvemudringen i kystleden utenfor Borg Havn.