Nyheter

Millionstøtte til kreftavdelingen

De ansatte ved Sykehuset Østfolds kreftavdeling jubler: Kreftforeningen støtter kliniske studier med nærmere fem millioner kroner.


Torsdag mottok avdelingssjef og forsker Andreas Stensvold i kreftavdelingen en telefon med beskjed om at Kreftforeningen innvilget søknaden om støtte til kliniske studier. Dermed mottar Sykehuset Østfold nesten 5 millioner kroner. Det skriver Sykehuset Østfold i en pressemelding.

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.

Kreftforeningen har i mange år støttet kliniske studier, og tidligere i år ble det lyst ut 25 millioner kroner til prosjekter ved mindre sykehus. Noe av hensikten er å bidra til utjevning av geografisk ujevnhet. I teorien skal ikke geografi avgjøre hvem som får plass i en kliniske studie. Men i praksis er sannsynligheten for å få delta dobbelt så stor hvis du bor på Sør-Østlandet som hvis du bor i Nord-Norge, skriver Kreftforeningen på sin nettside.

Av totalt 14 søkere var det 5 som kom gjennom nåløyet. I tillegg til Sykehuset Østfold får prosjekter ved helseforetakene Møre og Romsdal, Vestfold, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssykehus støtte.

Gir flere stillinger

Millionstøtten har stor betydning.

– Det betyr mye både for pasienter, sykehuset og hele kreftomsorgen, sier avdelingssjef Stensvold i pressemeldingen.

Midlene skal hovedsakelig dekke stillinger: klinikere, studiesykepleiere og annet støttepersonell, og målet er å bidra til økt aktivitet på kliniske studier. På den måten får flere pasienter delta i kliniske studier, og støtten fra Kreftforeningen er med på å utjevne geografiske forskjeller på tilgang til kliniske studier. Tildelingen gjør at Sykehuset Østfold frigjør ressurser og kan utvide klinisk forskning enda mer.

– Vi har bygd opp en liten klinisk rettet forskningsgruppe i kreftavdelingen, og med nye midler kan vi satse enda mer. Grovt regnet vil det kunne bety en dobling av antall kliniske studier, tror Stensvold.

– Det er verdt å nevne at steder som driver med klinisk forskning også leverer bedre behandlingstilbud. Ved å delta i kliniske studier får pasientene tilgang på en del medisiner finansiert av legemiddelindustrien. Det kan være medisiner de ellers ikke ville fått tilgang til, i hvert fall ikke på mange år, sier han.

Han takker også forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold.

– De har rett og slett gjort en fantastisk innsats og hjulpet oss med å søke midlene vi nå har fått.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Kort om kliniske studier

  • Kliniske studier eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av undersøkelser eller behandling men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.
  • Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som gis, og hvilken behandling som er best.

(Helsenorge.no)

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: