Nyheter

Satser stort på bokprosjekt for de minste: Vil ha foreldre med på laget

Det er viktig å lese for barna helt fra de er små, slår byens litteraturhus og bibliotek fast. – De lærer seg empati, og å sette ord på egne og andres følelser.

– Noen starter på skolen med en tom ransel, andre med en full ransel. Noen tenker man kan vente til barna har lært å snakke, men man må begynne når de er null.

Det sier Litteraturhus-sjef Roy Freddy Andersen om viktigheten av å starte tidlig med å lese for barna. Så viktig, at Litteraturhuset og Fredrikstad bibliotek har gått sammen om å være med i prosjektet Bokstart, som er initiert av Foreningen !les. Det er et internasjonalt prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker til de minste.

– Målet er å inspirere foreldre til å lese for sine barn, forteller Sylwia Stasiak, barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset.

Hun var vært med å drive Bokstart fra begynnelsen av i Oslo, og har over tid ønsket å innlemme Fredrikstad-foreldre i lesegleden. Da Litteraturhuset tok kontakt med biblioteket for et samarbeid, fikk de et ivrig ja som svar.

– Vi jobber jo for mye av det samme, sier barnebibliotekar Ingvild Kjølstad, og fortsetter:

– Det er viktig å dra i samme retning. Dette er et prosjekt som fungerer aller best om det varer lenge, over flere år. Det er noe med å fange opp barna, og følge dem.

Gjennom Bokstart skal de ukentlig ha besøk av barnehager på høytlesning. Det skal også deles ut 2000 gratis bøker i året og holdes seminarer for barnehageansatte, slik at de kan jobbe direkte ut mot foreldrene.

Under lanseringen av bokstart tirsdag, holdt Sylwia Stasiak lesestund for en gjeng engasjerte barnehagebarn.

– Tidlig innsats viktig

Litteraturhuset og biblioteket har selv søkt om og fått penger til prosjektet, men de håper med tiden at Fredrikstad kommune også vil se verdien i det.

– Det er et stort leseløft, en tidlig innsats, som er viktig, sier Kjølstad.

Hovedmålet for Bokstart Fredrikstad er å forsøke å sikre at alle seksåringer som begynner på skolen skal ha et så likt utgangspunkt som mulig.

– Det som skjer når man leser for barna, er at ordforrådet deres utvikles. Og de lærer seg empati, og å sette ord på egne og andres følelser, sier Stasiak.

Ifølge Stasiak og Kjølstad, vil det man starter med ha mye å si for videre skolegang.

I et innlegg skrevet av Litteraturhusets Roy Freddy Andersen, publisert i Demokraten, skriver han følgende:

«At det er store forskjeller på barn ved skolestart vet vi: Noen kan ha opptil dobbelt, kanskje tre ganger så stort ordforråd som andre. Utover i skoleløpet kan forskjellen øke ytterligere. Å lese godt er, som alle vet, en grunnleggende forutsetning for å ta til seg læring. Med dårlige leseegenskaper, blir skoleprestasjonene utover skoleløpet svakere enn de kunne ha vært».

Gavekort og lånekort

Og man må begynne mens de er små, er den samlede vurderingen fra to av byens største, litterære institusjoner. Nylig meldte Helsedirektoratet at de fraråder skjermtid for barn under to år.

Da kan det kanskje være en god idé å ta seg en tur på biblioteket?

– Det handler litt om å vise hva det å lese er. Det betyr ikke at man må sitte rolig med barna på fanget, og lese en hel bok mens barnet lytter. Det kan være å peke, smake på ord, kanskje fokusere på én side av gangen. Det er lett for oss å tenke at det er vanlig å lese for barna, men det er ikke det. Det må jobbes med konstant, sier Stasiak.

Disse to engasjerte damene har stor tro på Bokstart-prosjektet. De vet viktigheten av tidlig innsats. Litteraturhusets Sylwia Stasiak sitter på fanget til bibliotekets Ingvild Kjølstad.

Foreldre kan få et slags gavekort, som kan byttes ut med en egnet bok på biblioteket. Det, sammen med satsningen, håper de vil inspirere foreldrene.

– Det er jo ofte tilgjengeligheten til bøker det går på, og her får man noe å starte med. De fleste barn liker å lese samme boka flere ganger. Så vil vi jo også minne om at både Litteraturhuset og biblioteket finnes her i byen, som store og viktige litteraturinstitusjoner. Og på biblioteket kan du jo bare gå med et lånekort og hente ut så mange gratis bøker du vil til barna. Litteraturhuset har fine arrangement hvor de formidler bøker på sin måte, med bokbyttedag blant annet. Det er mulig å finne mye gratis tilgjengelig lesestoff her i byen, sier Kjølstad.

Mer fra Dagsavisen