Nyheter

Nesten 700 flere Viken-barn født i 2021 enn året før

I løpet av fjoråret ble det født 12.242 barn hjemmehørende i Viken, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). 2.925 av disse kom til verden ved Sykehuset Østfold.

Mange knappenåler på veggen som viser oversikt over nyfødde barn ved fødeavdeling B på Akershus universitetssjukehus.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB / NPK

Også på landsbasis var det en markant økning i antall fødte i året som gikk, fra 53.626 i 2020 til 56.551 i 2021. Det første hele koronaåret i Norge ble dermed året da fødselstallene i landet økte for første gang på tretten år.

– Dette er svært gledelig, men vi vet ikke om det vil fortsette. Vi vet lite om årsakene til økningen i antall fødsler, annet enn at de er sammensatt, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).

I en artikkel på FHIs nettsider opplyses det samtidig at det var et oppsving i antall fødsler i januar i fjor, og at omtrent ti prosent flere kvinner bestemte seg for å få barn like etter nedstengningen i mars 2020.

Mødre bosatt i Viken sto for den høyeste andelen fødsler i året som gikk, og fødte 12.242 barn i løpet av 2021, 659 flere enn i 2020. Dette utgjør en økning på 5,7 prosent, litt over den totale nasjonale veksten på 5,5 prosent.

2.925 barn kom til verden ved Sykehuset Østfold i løpet av fjoråret, noe som er 167 flere enn i 2020.

Ifølge NTB var august måneden med flest fødsler, da det på landsbasis var 5.253 barn som kom til verden. Dette var også gjeldende for Viken, mens det ved Sykehuset Østfold ble født flest barn i juli 2021.

FHI understreker at tallene for 2021 er enn så lenge bare foreløpige, og at de endelige kvalitetssikrede og komplette dataene publiseres først i starten av april.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen