Nyheter

Har måttet omplassere ansatte som ikke har tatt koronavaksine

Selv om det finnes unntak, er de aller fleste som jobber på Sykehuset Østfold fullvaksinerte. – Det er ingen sykepleier som ønsker å være grunnen til at en pasient blir syk og dør, sier foretakstillitsvalgt.

Vaksinering av 3. dose mot covid-19 pågår for fullt i Norge. På Sykehuset Østfold skal samtlige ansatte nå ha fått tilbud om å ta en tredje vaksinedose. Det har 84,5 prosent valgt å takke ja til så langt.

– Det er vi veldig fornøyde med, uttalte sykehusdirektør Hege Gjessing under fjorårets siste styremøte i desember.

Der ble det påpekt at andelen er høyest blant sykehusene i Helse Sør-Øst. Andelen er også langt høyere enn befolkningen for øvrig. Ifølge FHI har kun 30,5 prosent av nordmenn over 18 år fått en tredje dose så langt. Dette henger sammen med at helsepersonell prioriteres tidlig i vaksinasjonsprogrammet.

På nyåret planlegger sykehuset en ny runde med vaksiner, slik at dem som var syke eller av andre grunner ikke hadde anledning før jul, kan få en ny mulighet. De resterende 15,5 prosentene inkluderer personer som kan ha fått 3. vaksinedose lokalt i egen kommune eller på andre sykehus. Hvor mange dette gjelder, har ikke sykehuset en samlet oversikt over. Derfor vet de heller ikke hvor mange ansatte som er uvaksinerte mot covid-19.

Ville beskytte kreftpasienter

For å regnes som fullvaksinert, holder det med to vaksinedoser. Men det finnes også ansatte på sykehuset som av ulike grunner har valgt å ikke sette et eneste stikk. Det står de i sin fulle rett til, da vaksinering er frivillig – også for dem som jobber på sykehus. Helsedirektoratet har derimot tidligere påpekt at uvaksinerte ansatte i helsesektoren utgjør en større fare for pasienter enn dem som er vaksinerte.

Det er sykehusledelsen godt klar over. De har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte både sine ansatte og pasienter mot covid-19 – og uvaksinerte.

– Pasientene beskyttes ved at helsepersonell (uavhengig av vaksinasjonsstatus) benytter munnbind ved all pasientkontakt der avstand ikke kan opprettholdes, i tillegg til basale smittevernrutiner som alltid skal følges. Enkelte avdelinger med spesielt sårbare pasienter har også omplassert ansatte som er uvaksinerte, forteller Astri Lervik Larsen, smittevernoverlege i Sykehuset Østfold.

Sykehuset har ingen samlet oversikt over hvor mange ansatte som har måttet omplasseres på grunn av manglende koronavaksine, men opplyser at det blant annet har skjedd på kreftavdelingen.

Enkelte avdelinger med spesielt sårbare pasienter har omplassert ansatte som er uvaksinerte.

—  Astri Lervik Larsen, smittevernoverlege i Sykehuset Østfold

Har klart å stanse koronasmitte fra ansatte til pasienter

Smittevernoverlegen forklarer at uvaksinert personell også kan skape utfordringer med tanke på bemanningen. Uvaksinerte får nemlig ikke unntak fra arbeidskarantene når de blir definert som nærkontakt. Derfor er en høy vaksineandel viktig for å opprettholde kapasitet og beredskap i helsetjenesten.

– For å unngå at ansatte blir nærkontakt eller smittet kommer vi i større grad til å ta i bruk øyebeskyttelse/visir i tillegg til munnbind når man ikke kan holde avstand, sier Larsen.

Hun opplyser om at det ikke har blitt registrert noen tilfeller av smitte fra ansatt til pasient etter at de innførte generell munnbindbruk. Det har derimot skjedd tidligere.

Smittevernoverlegen forteller videre at sykehuset er avhengige av at ansatte selv er åpne om vaksinasjonsstatus. Altså kontrolleres det ikke om det faktisk stemmer at noen er fullvaksinert, hvis de opplyser om det. Ansatte som ikke velger å oppgi vaksinasjonsstatus, håndteres som uvaksinerte.

Fortsatt høyt sykefravær

Anita Talåsen Granli er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, den største fagforeningen på Sykehuset Østfold. Hun tror det er en høy andel vaksinerte blant deres medlemmer.

– De jobber med pasienter og har generelt et høyt kunnskapsnivå om smitte og vaksiner. Det er ingen sykepleier som ønsker å være grunnen til at en pasient blir syk og dør, sier hun.

Hun forteller at å omplassere ansatte på grunn av manglende vaksinering kan bidra til å legge mer press på kollegaene. Sykehuset har som kjent mange utfordringer knyttet til bemanning, deriblant høyt sykefravær og overbelegg. Et overbelegg som ifølge Granli har økt siden jul.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: