Nyheter

Katt forsøkt smuglet over Svinesund måtte rett i karantene – reddet fra avlivning

En polsk mann som skulle til Norge for å hente hjem et skipsmannskap, prøvde samtidig å snike inn en katt motsatt vei. Pusen får ikke lov å bli i landet, men slipper å bøte med livet.

Tidlig søndag morgen stoppet Svinesund-tollerne en polskregistrert minivan som kom kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen etter grensepassering fra Sverige. Den polske sjåføren var alene i bilen, og forklarte at han skulle til Norge for å hente et skipsmannskap.

– Det hender fra tid til annen at det kommer noen som skal bistå med transport i forbindelse med bytte av mannskap på båter, så det var nok sikkert riktig, åpner seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Les også: Hunder avlives daglig ved svensk grense

Ukrainsk opprinnelse

Tollerne bestemte seg likevel for å ta en nærmere kikk på bilen, da de så at den inneholdt mye bagasje. Sjåføren ble derfor bedt om å kjøre inn i kontrollhallen, og det skulle vise seg å være en lur beslutning.

– Bagasjen ble tatt ut av føreren selv, og sammen med alt det andre han hadde med seg i bilen ble det blant annet funnet et kattebur med en levende katt inni, forteller Grandahl.

Mannen hadde med seg et kattepass fra Ukraina, og forklarte at katten skulle leveres til noen her i Norge.

– I og med at denne katten opprinnelig kom fra et tredjeland, kreves det at den kommer inn i Norge enten til Gardermoen eller over Storskog. I tillegg må Mattilsynet varsles minst 48 timer før ankomst, og det hadde ikke blitt gjort i dette tilfellet, forklarer Grandahl.

Les også: Tatt med valp av ulovlig rase i passasjersetet

– Lykkelig slutt

Katten ble derfor beslaglagt, hentet av Mattilsynet og satt i karantene. Det kom også fram at katten ikke oppfylte kravet om rabiesvaksine, og at den derfor ikke kunne få bli i Norge.

Ofte ender slike saker med at dyr må bli avlivet fordi man ikke oppnår kontakt med den nye eieren, eller fordi hverken eier eller den som har fraktet dyret er villige til å betale for karanteneoppholdet og transport tilbake til opprinnelseslandet.

I denne saken endte det imidlertid godt, opplyser seksjonssjefen i Tolletaten.

– Mattilsynet lykkes i å få tak i de som skulle ha katten, og de sa seg villige til å betale for karantenen fram til den skal sendes tilbake.

– Vi er – som alltid i slike saker – veldig glade for at dette heldigvis fikk en lykkelig slutt, og at man slapp å avlive katten, fastslår Grandahl.

Les også: Avslørte storstilt dyresmuglingsforsøk

Flere smuglervarer

Blant bagasjen til mannen ble det for øvrig også funnet ni stykk såkalte turboladere til bil, med en anslått verdi på rundt 10.000 kroner, og 57 kilo kjøttvarer som heller ikke var deklarert. Disse varene ble også beslaglagt, sammen med katten som ble verdsatt til 7.000 kroner,

Dermed var mannen samlet sett godt over verdigrensa for tollfri innførsel, som er på 3.000 kroner hvis man har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, og det dobbelte hvis man har vært utenfor landegrensene i over ett døgn.

Han kan derfor vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant for dette smuglingsforsøket.

Les også: «Forvirret» smugler hadde bilen full av ulovlige tabletter og dopingmidler: – Et storbeslag

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: