Nyheter

– En aktiv reservasjon mot å gi informasjon til de absolutt svakeste i samfunnet

Dersom du har fått et vedtak fra Nav som du ønsker å klage på, kan du få hjelp av Brukerombudet. Men det opplyses det ikke skriftlig om i vedtaksbrevene.

Nav Fredrikstad.

Ifølge en oversikt fra kommunen mottok Nav Fredrikstad 207 klager i fjor. Av disse resulterte 78 prosent i et annet utfall enn hva Nav Fredrikstad først hadde innstilt på.

###

– Disse tallene viser at det nytter å klage og at det kan gjøres feil i saksbehandlingen, sier brukerombud Barbro Wærnes (bildet).

På bakgrunn av dette anbefalte hun at Nav Fredrikstad informerer i alle vedtak at Brukerombudet kan bistå brukere med å klage ved behov. Denne anbefalingen ble ikke tatt til følge i helse- og velferdsutvalget – til Wærnes’ forundring og fortvilelse.

– Det er viktig for brukerne å vite hvor de kan få hjelp. Vi lurer på hvorfor ikke Nav vil informere om det, når andre virksomheter i Fredrikstad kommune gjør det. For meg er det en aktiv reservasjon mot å gi informasjon til de absolutt svakeste i samfunnet, som trenger denne informasjonen mest, sier hun.

Les også: Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne (+)

Ifølge Wærnes er dette noe som kan innføres på Navs eget initiativ, uten politisk styring. Likevel har det ikke blitt gjort, til tross for langvarige anbefalinger fra Brukerombudet.

– Grunnen til at vi prøvde å løfte dette politisk, var fordi Nav ikke ville gjøre det selv, sier hun.

Fremmet forslag i sommer

I lys av de siste dagenes medieoppslag, ønsker nå Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet på nytt å bringe problemstillingen til torgs i Helse- og Velferdsutvalget.

– Jeg erindrer godt at Brukerombudet i sin årsmelding til oss politikerne, mente det var uheldig at kontoret ikke ble ført opp som et supplement til Fylkesmannen for innbyggere som vil klage på sine vedtak. Men fordi jeg mener å huske vi behandlet hele rapporten under ett, ble det ikke gjort noe særskilt vedtak på dette punktet. Derfor vil jeg forsøke å fremme en ny sak for utvalget med det første, sier Pensjonistpartiets gruppeleder Marianne Kristiansen til Demokraten.

Men ifølge protokollen fra 17. juni 2020 fremmet Frp-medlemmet Eva Kristin Andersen et forslag som lød: «Nav Fredrikstad skriver i sine vedtak at Brukerombudet kan bistå brukere med å klage». Forslaget fikk støtte kun fra opposisjonen (Frp, Pp og Høyre).

Et halvt år senere sier Eva Kristin Andersen:

– Hvis Pensjonistpartiet vil fremme en slik sak på nytt, støtter vi selvsagt helhjertet opp om det. Det var jo vi som først påpekte denne urimeligheten.

Hun forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet ikke vil støtte slikt forslag om å henvise til Brukerombudet som en mulighet for å få hjelp til å klage på vedtak fra Nav.

– Å ha med ordet «Brukerombudet» koster ingenting ekstra. For brukere som ikke har et nettverk rundt seg eller har store ressurser å spille på, mener jeg i dag – som i juni – det er helt nødvendig å ha Brukerombudet nevnt i avslagsbrevene, avslutter hun.

Les også: Dette svarer Nav-lederen om kritikken fra Fylkesmannen (+)

Brukerombudet bør styrkes

Også Andersens partifelle og gruppeleder Bjørnar Laabak reagerer kraftig på det han kaller Ap-flertallets «manglende smidighet».

– Hva er problemet? Vi har for lengst vedtatt å opprette et brukerombudet-kontor. Det har sin helt klare misjon, svært mange brukere er fornøyd, og kontoret – mener vi – bør styrkes med enda flere folk. Nei, her er Ap på ville veier. Dette er bare arroganse både over for ombudet og sosialhjelpsmottakerne, hevder Laabak.

Verken Frps gruppeleder Bjørnar Laabak eller Pensjonistpartiets helsepolitiker Marianne Kristiansen mener det kan være noe problem å informere Nav-brukerne om at Brukerombudet kan være til hjelp i klagesaker.

Verken Frps gruppeleder Bjørnar Laabak eller Pensjonistpartiets helsepolitiker Marianne Kristiansen mener det kan være noe problem å informere Nav-brukerne om at Brukerombudet kan være til hjelp i klagesaker. Foto: Arne Børresen/arkiv

Meninger: «NAV-lederens svar er verken tillitvekkende eller troverdig»

Mener det er mer hensiktsmessig å informere muntlig

Leder for helse- og velferdsutvalget, Helene Apenes Matri (Ap) mener det var riktig å støtte Navs oppfatning, nemlig at å nevne Brukerombudet i tillegg til å nevne Fylkesmannen som et sted å klage, vil kunne skape forvirring.

Helene Saloua Apenes Matri (Ap)

–​ Å oppgi Brukerombudet i tillegg til Fylkesmannen som en klageinstans for innbyggere som får avslag på sine søknader om sosialstøtte kan være egnet til å skape forvirring, mener NAV og får støtte fra Helene Apenes Matri (Ap), leder for Helse og Velferdsutvalget. Foto: Arbeiderpartiet

– Posisjonen stemte imot dette punktet, ikke fordi vi ikke mener at Brukerombudet er et svært viktig organ å informere om, men vi lyttet til Nav sin anbefaling om at det er mer hensiktsmessig at Nav informerer om brukerombudet i sine møter med innbyggeren. Dette har Nav god erfaring med å gjøre.

– Frp mener Ap viser en arrogant holdning overfor både brukerne og Brukerombudet. Hva er din kommentar til det? 

– Jeg synes det er trist at Frp velger å kalle noen av sine politikerkollegaer i utvalget for arrogante. Vi er politikere med forskjellig oppfatning av hvordan man best opplyser om Brukerombudet sin viktige rolle. Mitt utgangspunkt i politikken er at jeg tror alle ønsker det beste for innbyggerne i Fredrikstad kommune. Forskjellen er at vi til tider velger ulike veier for å finne de beste løsningene. I denne saken opplyser Nav at de etterstreber at brevene deres har et klart språk, er lettleste og har minimal sjanse for å bli misforstått. Deres faglige råd var derfor at man ikke i tillegg til teksten om klagesaksgangen til Fylkesmannen også opplyste om Brukerombudet. Nav så det mer nyttig og hensiktsmessig at de i møte med innbyggeren opplyste om brukerombudet og hvordan man kommer i kontakt med dem. Vi fulgte det rådet med bakgrunn i at det viktigste er at det blir opplyst om Brukerombudet, og at det blir opplyst på en slik måte at det faktisk er til hjelp og ikke forvirring. Dette innbyr også til dialog, noe jeg tror er svært viktig i alle tjenester Fredrikstad kommune yter, sier Apenes Matri og avslutter:

– Vi ønsker at Brukerombudet sitt arbeid skal bli kjent for alle og er svært takknemlige for den jobben som Brukerombudet legger ned for innbyggerne i kommunen.

Les også: Reagerer på Nav-avvik: – Dette har vi påpekt lenge (+)