Nyheter

Litt trå start for «Bysyklær» – vil høre fra både brukerne og de som nøler

Rundt en måned etter åpningen av bysykkel-ordningen i Nedre Glomma, er tilbakemeldingen fra leverandøren at det startet stille, men har tatt seg litt opp. – Vi må klare å vise at dette er et godt alternativ, sier Bypakke-rådgiver.

De knallgrønne tohjulingene ble høytidelig lansert i både Fredrikstad og Sarpsborg 21. oktober, da begge kommuners ordførere klippet snora i hver sin by. Bypakke Nedre Glomma har foreløpig ikke fått noen tall på hvor mye de totalt 100 syklene har vært i bruk i løpet av de drøyt fire første ukene, men de må erkjenne at tilbudet ikke akkurat har trillet av gårde av seg selv.

– Det vi har fått høre fra ShareBike (leverandøren av syklene og utlånsordningen, journ.anm.) til nå, er at det var litt stille til å begynne med, men at det har tatt seg opp, forteller rådgiver Thomas Pettersen i Bypakke Nedre Glomma til Demokraten.

Grunnen til at de enn så lenge ikke har konkrete tall å vise til, er ifølge Pettersen at de må få en grundigere innføring i hvordan informasjon hentes ut fra systemet. Han anslår derfor at de i løpet av februar vil ha en bedre oversikt over bruken gjennom den korte debuthøsten.

Les også: Håper «Bysyklær» gir kjedereaksjon (+)

Forstår reaksjonene

I tida etter at ordningen ble satt i drift, har flere reagert på modellen Bypakke Nedre Glomma har valgt for sin bysykkel-løsning. For selv om syklene er gratis å låne i inntil 10 timer, trekkes det fram som en hemsko at de må settes tilbake på samme sted som de blir hentet – i motsetning til i andre byer, der syklene kan leveres på et hvilket som helst stativ.

Pettersen har forståelse for at folk kan oppleve dette som tungvint.

– Absolutt. Vi har vært veldig klar over hele veien at det er noen ulemper med måten dette er organisert på, men det er flere grunner til at det har blitt som det har blitt. Blant annet at med 60 sykler i Fredrikstad og 40 i Sarpsborg, så er ikke tilbudet stort nok til at et system for henting og tilbakebringing av syklene er økonomisk forsvarlig, sier rådgiveren.

Samtidig er det få av disse reaksjonene som har kommet direkte til Bypakke-administrasjonen, noe han håper vil endre seg.

– Det kom inn en del innspill via Facebook helt i starten, men etter det har vi ikke fått så mye. Vi lurer litt på om vi må gjøre noen tiltak for å få inn flere tilbakemeldinger, for vi er selvfølgelig veldig interessert i å høre meningene til både dem som allerede har tatt tilbudet i bruk, men også de som til nå har valgt å ikke benytte seg av det – og hvorfor, sier Pettersen.

Les også: «Framtidens elsykkel» skal utfordre bilgigantene

Jan Henrik Lund, Syklistenes Landsforening.

Jan Henrik Lund i SLF Nedre Glomma mener bysyklene er et godt supplement til det øvrige sykkeltilbudet i regionen. FOTO: Syklistenes Landsforening

– Positivt tilskudd

«Bysyklær» er i første omgang et pilotprosjekt over tre år, for å se om tilbudet har livets rett. Styreleder Jan Henrik Lund i Syklistenes Landsforening (SLF) Nedre Glomma, er en av dem som både håper og tror dette blir en varig løsning i regionen.

– Vi har sett i andre byer at disse ordningene ofte blir permanente etter en prøveperiode, og at de også øker i omfang. Her er det i tillegg fri bruk i 10 timer, i motsetning til for eksempel Oslo, der man trenger et abonnement eller må betale per gang man bruker dem. Sparkesyklene som har dukket opp overalt koster også noe, så det at dette er gratis vil nok være en fordel, mener Lund.

– Vi er glade for alle muligheter som gis for å bruke sykkel i det daglige, og sånn sett er dette et veldig positivt tilskudd i Nedre Glomma, fortsetter han.

SLF-lederen tror det ligger naturlige forklaringer bak den noe trege starten, og at flere vil få øynene opp for nyvinningen når ordningen har fått satt seg litt.

– Tidspunktet for å starte opp var nok litt uheldig. Dette skulle vel egentlig blitt lansert i mars/april, og da er jeg ganske sikker på at bruken hadde vært vesentlig bedre. Ser man på tallene fra mars til juni neste år, vil vi nok se en helt annen bruk enn til nå. Men tilbudet må også markedsføres en del, og til nå har det vært noe, men ikke voldsomt, sier Lund.

Les også: Fenomenet «varetaxi» har skutt fart over grenseovergangene (+)

Vil endre vaner

1. desember ryddes syklene bort for sesongen, og vil være på plass igjen fra og med 1. mars. Månedene imellom skal brukes til å lande de siste detaljene for å gjøre prøveprosjektet komplett.

– Det er fortsatt noen stasjonsområder i Fredrikstad som ikke er oppe, så vi må jobbe videre med å få på plass disse. Her vet vi at kommunen er i gang, men det foregår samtidig andre arbeider ved disse områdene som må samkjøres, og som har ført til at det ikke har latt seg gjøre nå i høst. Vi håper å ha alle stasjonsområdene i drift når vi starter opp igjen, sier Thomas Pettersen.

Også han har tro på at det vil løsne når den første hele sesongen med «Bysyklær» får kommet ordentlig i gang.

– Vi er vanemennesker, og folk bruker nok litt tid på å innstille seg på at dette tilbudet nå finnes også her. Samtidig er det flere reisevaner som må legges om for å få dette til å passe inn i hverdagen, og vi må klare å vise at dette er et godt alternativ, sier Pettersen.

Les også: Slik ble korona starten på et karriereskifte for flyvertinne Nina (40) (+)

Løpende evaluering

Han påpeker også at det ikke nødvendigvis er antall utlån av syklene som avgjør om prosjektet blir mer enn en pilot.

– Litt på grunn av modellen vi har valgt, med gratis lån i 10 timer, blir det noe begrenset bruk av hver sykkel per dag. Vi ser litt på hva andre byer har av tall, men sammenligningsgrunnlaget blir vanskelig når vi har gått for en annen modell. Derfor har vi til nå ikke satt en verdi for hvor mye syklene må brukes for at dette skal bli en permanent ordning, sier Pettersen.

– Nå skal vi uansett holde på i tre år med prøveprosjektet, og kommer til å evaluere det fortløpende underveis. Etter hvert vil vi også kunne følge utviklingene i tallene på månedlig basis, legger han til.

Les også: Slik handler du trygt på nett til jul (+)

Kjetil Onstad fra ShareBike, Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma under den offisielle lanseringen av «Bysyklær».

Smilene satt løst da Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård klippet snora for bysyklene i oktober, et halvt år forsinket. Her flankert av Kjetil Onstad fra ShareBike (t.v.) og daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma. FOTO: Hermund L. Kjernli

Mer fra Dagsavisen