Nyheter

Dialektdilemmaet

En språkprofessor fra Bærum synes dialekter er upraktiske og stygge. At de burde jevnes ut. For Catrin, Camilla, David og meg er det ikke så enkelt. Ikke for mamma heller.