Nyheter

NOAH: – Fuglehundtrening på tam importfugl er lovstridig

Dyrevernsorganisasjonen NOAH reagerer sterkt på at Østfold Fuglehundklubb har fått tillatelse til å sette ut 1.000 tamme fasaner og rapphøns i Råde, Sarpsborg og Fredrikstad før klagebehandlingen er over.

Jakthundtrening på blant annet fasaner er omstridt etter at Østfold Fuglehundklubb fikk tillatelse til dette.

– Det er forstemmende at bruk av dyr til rekreasjonsformål i Norge skal veie tyngre enn å forhindre dyrs lidelse, sier veterinær og NOAH-leder Siri Martinsen til Demokraten.

Østfold Fuglehundklubb har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette ut 500 fasaner og 500 rapphøns i Torsnes, Råde, på Kalnes og i Skjeberg, kunne Demokraten fortelle forrige uke.

Les også: – Fuglen truer det norske artsmangfoldet

– Forkastelig på mange måter

De importerte fuglene skal brukes til å trene jakthunder. Biolog Jan-Ingar Båtvik og kulturlandskapsforkjemper Svein Åstrøm var begge kritiske, blant annet av hensyn til det norske artsmangfoldet.

– Jeg mener tillatelsen er forkastelig på mange måter, uttalte biolog Jan-Ingar Båtvik.

Les også: Ærfugler skadeskutt før de sultet i hjel

Fuglehundklubben svarte med delvis forståelse for engasjementet, men tok sterk avstand fra Båtviks påstand om at de driver lek med levende liv.

– Meg bekjent har vi i hundeklubben holdt på med fasanimport siden 1950. Det har så langt jeg vet fungert bra både for oss og fasanene, sa leder Dan Karlsen Wang i Østfold Fuglehundklubb.

Les også: Avslørt for valpesmugling via bakveier

Har klaget på tillatelsen

Det skaper reaksjoner i organisasjonen NOAH, som arbeider for dyrs rettigheter. De mener blant annet at praksisen er lovstridig.

– Det sier seg jo selv at det ikke har «fungert bra» for fasanene. Dette er tamme fugleunger, som ikke er tilpasset norsk natur eller et liv i det fri, og som settes ut for å være treningsobjekter for jakthunder. De blir skremt og jaget og få av dem overlever vinteren. NOAH mener denne praksisen strider mot dyrevelferdsloven og har klaget på tillatelsen, samtidig som vi arbeider politisk for et forbud, sier NOAH-leder Martinsen.

Les også: Friluftshuset på Storesand åpnet: – Et unikt signalbygg (Demokraten+)

– Underholdning og rekreasjon

Tidligere har NOAH kjempet fram et forbud mot oppdrett og utsetting av tamme ender for jaktformål.

– Ut ifra et dyrevelferdsmessig synspunkt er det lite som skiller det å sette ut hjelpeløse, oppdrettede stokkandunger til jakt, og det å sette ut hjelpeløse, oppdrettede fasan- og rapphøneunger for å trene jakthundene. Jakttrening på fugl er først og fremst en aktivitet for underholdning og rekreasjon, sier Martinsen videre.

Fuglehundklubben avviste fredag at bruk av fuglene er til lek og moro.

– Vi fyrer ikke av et eneste skudd, verken mot fasanene eller rapphønene. Vi bruker dem kun i konkurranseøyemed; det vil si at vi med fasanene i skogen jobber oss fram til å finne de beste fuglehundene, som senere kan brukes på annen jakt, forklarte leder Dan Karlsen Wang.

Les også: Nå blir det mer attraktivt å gå tur ved industriområdet (Demokraten+)

Naturforvalter Line Hansen Alsaker i Fredrikstad kommune opplyste fredag til Demokraten at kommunen ikke har noen hjemmel til å forby fasan- og rapphønsutsettingen når Østfold Fuglehundklubb allerede har fått en slik tillatelse fra Miljødirektoratet. Hun påpekte likevel i et brev til direktoratet det viktige ansvaret kommunen har når det gjelder forvaltning av naturverdiene.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.