Nyheter

Kjører ulovlig privat varefrakt for landsmenn over grensa

Kajakk, kjøtt, ost og campingvogn – slik snor transportørene seg utenom regelverket for fortolling av varer.

Privat varefrakt fra østeuropeiske land til Norge er en til dels lyssky aktivitet som i det siste har økt i omfang, ifølge Tolletaten. Grensevokterne minner om at det er strenge regler også for innførsel av verktøy, oster og kajakker – ikke bare sprit og tobakk, som mange nordmenn gjerne kjøper billigere i nabolandet.

Det har lenge vært en utbredt praksis at østeuropeere i Norge bestiller billigere varer fra hjemlandene sine og får dem fraktet til Norge av private transporttjenester fra samme land. Den siste tiden har tollerne på Svinesund registrert at denne praksisen, som med små feiltrinn blir å regne som ulovlig, har fått et nytt oppsving.

– Det er blitt mer av det igjen. Den siste tiden har vi hatt en rekke biler inne til kontroll og funnet store mengder varer som til sammen utgjør store summer i unndratte tollavgifter, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

LES OGSÅ: Fant 138 kilo kylling- og lammekjøtt i østfoldingens bil

Varer beslaglagt av tollerne på Svinesund i mai.

Varer beslaglagt fra en av de omtalte transportørene, gjort av tollerne på Svinesund i mai. Foto: Tolletaten

Fant litt av hvert

Bare de siste dagene har tollerne utført flere kontroller som er eksempler på privat varetransport som ikke er i tråd med regelverket. En av dem, en polakk bosatt i Norge, kjørte en norskregistrert varebil over den gamle brua på Svinesund 7. mai.

– Han hadde vært i Sverige for å få overlevert diverse varer fra Polen, pakket i esker og kofferter merket med navn på de ulike mottakerne i Norge. I bilen fant vi blant annet 164 kilo kjøtt, 800 sigaretter og 7,8 liter brennevin, forteller Grandahl.

Dagen etter stanset tollerne en større, polskregistrert varebil med en campingvogn på slep gjennom grønn sone på Svinesund. Campingvogna skulle vært innom rød sone for deklarering. I tillegg ble tollerne møtt av et bagasjerom smekkfullt av pappesker, som sjåføren fortalte at inneholdt varer han skulle levere til utenlandske personer i Norge. Han mente at han holdt seg innenfor verdigrensa for reisegods, som vi skal komme tilbake til.

– Her beslagla vi campingvogna, en ny sykkel, to oppblåsbare kajakker, en slagdrill, 147 kilo kjøtt, 1.400 sigaretter og noe tobakk og øl. Til sammen utgjorde det over 21.000 kroner i unndratte avgifter, opplyser Grandahl.

LES OGSÅ: Korona-manøver slo feil for smuglere
LES OGSÅ: Kjørte gamle brua for å unngå E6-kø – midt i koronakrisen

Denne campingvogna ble beslaglagt på Svinesund etter at sjåføren av bilen omgikk reglene for deklarering.

Denne campingvogna ble beslaglagt på Svinesund etter at sjåføren av bilen omgikk reglene for deklarering. Foto: Tolletaten

Kan gjøres lovlig

Varetransporten det er snakk om kan gjøres lovlig, men kanskje ikke like lønnsom og effektiv for transportørene eller like attraktiv for kundene. Det er nemlig slik at hver enkelt reisende kan bringe med seg varer for opptil 6.000 kroner inn til Norge etter å ha vært ute av landet i mer enn 24 timer, forutsatt at man tar det med som sitt eget reisegods. En varetransportør, som det her er snakk om, kan også ha med varer for opptil 6.000 kroner. Forskjellen er at han eller hun må kjøre på rød sone og deklarere varene med dokumentasjon. Det vil si, betale norsk moms på varene. Det blir også en del papirarbeid av det.

– Det er en større jobb i tillegg til at sjåførene nok måtte tatt seg bedre betalt for frakten for å dekke momskostnadene ved fortolling. Dette ser vi at en del av dem bevisst prøver å unngå, mens andre kanskje ikke er klar over regelverket. Vi tror nok at også mange av kundene bestiller frakten i god tro, men vær obs på reglene som gjelder, lyder oppfordringen fra Grandahl.

TV-suksess for tollerne: – Får endelig vist at vi gjør mer enn å ta vinflaskene fra folk (Demokraten+)

Kjøtt og ost

8. mai ble også en rumener tatt. Han kjørte en større varebil gjennom rød sone og gjorde tilsynelatende som han skulle. Men etter å ha blitt stående på tollstasjonen en stund, forsøkte han å kjøre videre uten å ha deklarert noe som helst. Tollerne ble mistenksomme.

– Det er en godt kjent taktikk for oss, som ofte ikke lykkes for dem som prøver seg. I denne bilen fant vi så mye som 277 kilo kjøtt og i tillegg 39 kilo ost, en del vin og brennevin. Varene utgjorde til sammen 24.500 kroner i unndratte avgifter, forteller Grandahl.

For høyt beskattede varer, som alkohol og tobakk, gjelder grensene for mengder foran verdi. Matvarer som både kjøtt og ost har en øvre grense på ti kilo, noe som blant annet er begrunnet i matsikkerhet. Man må søke Mattilsynet om tillatelse til å innføre mer enn ti kilo kjøtt fra utlandet.

LES OGSÅ: – Kvinne i 70-årene kjørte fast sigarettransport over grensa for bekjent

Smugling på si

Transportørene forteller gjerne at de har med forskjellige varer de har tatt med for venner og familie i Norge, ifølge Grandahl. Noen av dem ser også sitt snitt til å smugle sigaretter og alkohol for å tjene litt ekstra, erfarer han.

– En litauer ble stanset 6. mai i en varebil han kjørte gjennom grønn sone på Svinesund. Han fortalte nettopp det at han hadde med forskjellige varer til venner og familie i Norge. I bilen fant vi blant annet 9.400 sigaretter og varer som til sammen utgjorde mer enn 32.000 kroner i unndratte avgifter, forteller Grandahl.

Han ønsker å advare mot å omgå tollreglementet, og mener det er viktig at både kunder og sjåfører som eventuelt ikke er kjent med reglene får informasjon om dette.

PS! Dersom du har vært ute av landet i mindre enn et døgn, kan du lovlig og momsfritt ta med deg egne varer for opptil 3.000 kroner.

Mer fra Dagsavisen