Nyheter

Koronavirus påvist hos en beboer på Glemmen sykehjem

En beboer ved en avdeling på Glemmen sykehjem fikk lørdag 2. mai påvist koronavirus.

glemmen bo og servicesenter glemmen omsorgsenter aldershjem

Fredrikstad kommune jobber nå med smittesporing og iverksetter tiltak for å hindre videre smitte ved den aktuelle avdelingen.

Alle pårørende til beboere på avdelingen, fikk i løpet av lørdag beskjed om situasjonen.

– Ingen av de ansatte ved avdelingen har hatt eller har symptomer på sykdom, men alle vil nå testes for koronavirus. Dette som ledd i smitteoppsporingen. For å hindre videre smittespredning innføres ekstra smittevernregler – blant annet forebyggende bruk av smittevernutstyr ved kontakt med beboerne ved den aktuelle avdelingen, og forbud mot ferdsel mellom avdelinger på Glemmen sykehjem sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i en pressemelding.

Iverksatt utvidede smitterverntiltak

– Det er viktig for oss å understreke at alle ansatte i flere uker har stått på og brukt store ressurser for å hindre at brukere, beboere eller ansatte blir smittet med koronaviruset. Vårt inntrykk er at sykehjemmene i Fredrikstad har jobbet møysommelig og godt med å følge smittevernråd fra helsemyndighetene, så også ved Glemmen sykehjem. At vi likevel registrer smitte er derfor svært beklagelig, men noe som dessverre skjer innimellom tross gode tiltak, sier kommuneoverlegen.

– Det blir nå viktig å gjøre alt vi kan for å hindre videre smittespredning i avdelingen. Vi har derfor i samråd med Folkehelseinstituttet, iverksatt utvidede smitteverntiltak ved Glemmen sykehjem i en periode framover.

Status koronasmittede Fredrikstad

I løpet av helgen ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Fredrikstad. Per søndag 3. mai er det totalt 90 personer hjemmehørende i kommunen som har testet positivt for koronavirus.

Meninger: «Vett og uvett fra arbeidsgivere i krisetider»