Nyheter

– Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen

Insektforsker Hans Jørgen Overgaard svarer på spørsmål om mygg og virussmitteoverføring.

– Så vidt jeg vet, er det ikke forsket på hvorvidt mygg kan overføre koronavirus. Men det er veldig liten sjanse for at det skal kunne skje, sier insektforsker Hans Jørgen Overgaard ved NMBU.

Overgaard er ansatt som forsker ved NMBU og er samtidig visiting professor ved universitetet i Khon Kaen i Thailand, der han har ansvar for to studier på mygg som smittebærere.

– Men vi har ikke funnet noen tegn til at mygg kan overføre andre typer koronavirus, det finnes jo mange. Noen av dem gir vanlig sesonginfluensa eller forkjølelse, sier Overgaard.

I fjor sommer fant en gruppe forskere malariamygg i Fredrikstad.

Les også: Så mange er smittet i Fredrikstad

Usannsynlig, men uvisst

Overgaard bekreftet den gangen at varmere vær vil øke utbredelsesområdet for arter av mygg som er bærere av ulike sykdommer, som malaria, denguefeber, zika- og chikungunyavirus.

– Kan mygg overføre korona?

– Det vet vi ikke. Virus som overføres av mygg har utviklet seg sammen med myggen over meget lang tid, ofte 1000-talls år, men også kortere tidsintervall er observert. Viruset må være tilpasset barrierer i myggen og myggens eget immunforsvar. Det må kunne passere fra myggtarmen via kroppshulen til spyttkjertlene.

Når myggen stikker, slipper den ut en liten dose saliv (spytt).

– Virus eller parasitter må finnes i myggens saliv for å overføres til mennesker, sier forskeren.

Skal myggen klare å overføre koronaviruset, må viruset sirkulere i blodet til en person tilstrekkelig lenge. Så må myggen stikke personen innenfor denne tiden, og deretter må myggen leve lenge nok til at viruset har vandret fra tarm til spyttkjertler.

Les også: Tror malaria og denguefeber er her om ti år

Smitter via myggspytt

I følge forskeren lever hverken Covid-19-viruset eller myggen lenge nok til at en slik syklus skal kunne oppstå med Covid-19.

– Hvis jeg har malaria og blir stukket av en mygg, og du er i samme rom og blir stukket rett etterpå, så blir ikke du smittet. Det er derfor innbyggerne i Fredrikstad ikke får malaria. Sjansen er for liten til at en mygg finner en person med malaria, og at den lever lenge nok til at parasitten formerer seg i myggen. Men man skal aldri si aldri.

Det samme argumentet gjelder også for virus.

– Viruset må utvikles i myggen - det må ha en ekstrinsisk inkubasjonsperiode - før det kan overføres til mennesker. I teorien kan mekanisk overføring skje hvis viruspartikler overlever på myggens munndeler, men det er meget usannsynlig.

Et amerikansk forskerteam fra John Hopkins University i USA analyserte kjente sykdomstilfeller fra Kina og andre land for å forstå mer om sykdommen. De fant at inkubasjonstiden er i gjennomsnitt fem dager.

– Under inkubasjonstiden vil viruset reprodusere seg i verten og bli tilgjengelig for myggen som suger blod fra de perifere blodårene.

Worst case: Markant økning

Men klimaendringer påvirker myggens levetid. Får vi høyere temperaturer, vil myggen kunne leve lenger og parasitten i myggen utvikler seg fortere.

Overgaard mener likevel at klimaet i Kina, Skandinavia og Europa ikke ligger til rette for at myggen skal leve lenge nok til at myggen og viruset utvikler seg sammen, slik at overføring kan skje. Og at det er derfor forkjølelse og sesonginfluensa ikke smitter via mygg.

– Men kan ikke det være fordi vi ikke normalt sett har mygg og influensa samtidig?

– Vanligvis har vi ikke koronavirus og mygg i samme sesong, det stemmer. Men jeg tror ikke mygg hadde noen del i utbruddet nå, det var ned mot minus 20 grader i Wuhan i den perioden det spredde seg fra markedet.

– Hva hvis Covid-19-viruset er så ustabilt at det muterer så raskt at det utvikler seg til å kunne spres med mygg, hva skjer da?

– Hvis det kan overføres med mygg, vil vi se en markant økning i antall tilfeller når det blir varmere.

Lever godt på dråpesmitte

Mutasjoner skjer hele tiden i naturen, og er et viktig ledd i overlevelsesstrategien til alt fra flora og fauna til bakterier og virus. Sett i et vitenskapelig perspektiv er strategien SARS-Cov-2 bruker for å overleve allerede god.

– Egentlig tror jeg viruset formerer og spreder seg best sånn det er nå, med dråpe- og kontaktsmitte. Hvis det skal mutere og tilpasse seg myggoverføring, må det bryte alle barrierene som finnes inne i en mygg.

Den 29. mars rapporterte belgiske myndigheter å ha funnet koronaviruset i en katt. Men det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for Covid-19 hos mennesker eller dyr. Snarere tror man at dyrene smittes av sine eiere.

– Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan utgjøre en smittekilde for Covid-19 hos mennesker eller dyr. Du trenger derfor ikke være redd for å bli smittet av dyr. Dette viruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, men det er ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

South China Morning Post rapporterer at to hunder har testet positivt på Covid-19. Også disse hundene er antatt smittet av sine eiere.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Mer fra Dagsavisen