Nyheter

Oppfordrer alle friske blodgivere til å melde seg til tjeneste

Når flere av de faste giverne forhindres av karantenebestemmelser, er det ekstra viktig at de som får lov til å gi bidrar med sitt til å holde blodlagrene oppe, er formaningen fra Blodbanken ved Sykehuset Østfold. Samtidig retter de en stor takk til alle som bidrar.

For å holde blodforsyningen ved Sykehuset Østfold ved like, oppfordres alle registrerte givere som er friske og raske til å melde seg, nå som mange ikke kan gi.

Også blodbankene har nemlig innført strengere restriksjoner og karantenebestemmelser enn normalen som følge av korona-epidemien.

– Alle blodbankene i hele Norge har de samme retningslinjene, og vi får kontinuerlig nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet angående hvilke restriksjoner som gjelder for blodgivere i disse tider. Disse følger vi strengt, og på alle våre fem lokasjoner rundt om i Østfold blir folk sluset inn av vektere. Alle som kommer for å gi blod må klareres gjennom å fylle ut et eget spørreskjema knyttet til koronaviruset, og svare på noen kontrollspørsmål fra våre medarbeidere, sier seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad ved Blodbanken Sykehuset Østfold til Demokraten.

Les også: Jobber sent og tidlig for å levere munnbind, hetter, hansker og desinfeksjonsmidler til helsevesenet

Informerer via sosiale medier

I tråd med nasjonale retningslinjer må alle blodgivere som har vært på reise utenfor Norge nå gjennom minimum 14 dagers karantenetid.

Blodgivere som har hatt nærkontakt med personer som mistenkes å være smittet eller har fått påvist korona-smitte får karantene i minst 14 dager etter at denne personen er erklært frisk, mens blodgivere som enten selv har utviklet luftveis-, forkjølelses- og influensasymptomer, eller bor sammen med en person som har det, må avstå fra å gi blod i minst to uker etter at man er frisk og symptomfri.

«Det er viktig at du føler deg helt frisk når du kommer til blodbanken. Det er viktig at du som er frisk gir blod, slik at vi kan gi en forsvarlig behandling til pasienter som trenger blodoverføring», er oppfordringen på Blodbanken Sykehuset Østfolds Facebook-sider.

– Vi informerer våre givere via Facebook og Instagram om de til enhver tid gjeldende kravene og restriksjonene, og vi sender også ut SMS til alle givere som er booket inn den kommende uka med påminnelse, slik at de får gitt beskjed så tidlig som mulig dersom de ikke kan komme likevel, sier Bolstad.

– I den situasjonen vi står oppe i nå, er det en del givere som av ulike grunner ikke kan komme. Da er det viktig å formidle at vi fortsatt trenger å holde blodlagrene på et forsvarlig nivå, fordi det er pasienter som trenger behandling med blodprodukter. Vi ber derfor alle registrerte givere som er friske om å prioritere å komme til de timene vi har booket dem inn på, fortsetter hun.

Les også: Dette er situasjonen på Sykehuset Østfold nå

Seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad ved blodbanken på Sykehuset Østfold roser giverne for å vise god dugnadsånd og være svært samvittighetsfulle.

Seksjonsleder Bjørg Kari Bolstad ved blodbanken på Sykehuset Østfold roser giverne for å vise god dugnadsånd og være svært samvittighetsfulle. Foto: Sykehuset Østfold

Roser samvittighetsfulle østfoldinger

Blodbank-lederen understreker at man alltid må være frisk for å kunne gi blod, men at det er ekstra viktig at folk er helt ærlige, og kjenner ekstra godt etter om de er syke eller friske i den situasjonen som nå har oppstått.

Samtidig retter hun en stor takk til alle blodgiverne som bidrar, og er full av skryt for måten de stiller opp på i en krevende situasjon.

– Vi erfarer at giverne våre er veldig samvittighetsfulle. Det er mange som ringer på forhånd, for å sjekke om det er greit de kommer, og som syns det er greit å få en bekreftelse på dette. Blodgiverne i Østfold veldig flinke, og det er en stor dugnadsånd blant østfoldingene, fastslår Bolstad.

Hun oppfordrer også alle registrerte blodgivere som er friske og raske til å ta kontakt med blodbanken på eget initiativ for å melde seg til tjeneste.

– Det er noe vi vil sette stor pris på. Vanligvis sender vi ut brev til giverne våre med informasjon om neste time, men vi har både e-post og telefon, så de vet hvordan de kan få tak i oss. Det letter også innkallingsarbeidet vårt, og vi har et godt samarbeid med giverne våre på dette området.

– Samtidig er det viktig at vi ikke bruker opp alle blodgiverne på en gang, men sørger for at lagrene hele tida fylles opp til et forsvarlig nivå, så vi må spre det litt utover, sier Bolstad.

Les også: Slik snakker du med barn som er bekymret for korona-epidemien

– Ingen nyregistreringer

Blodbanken ved Sykehuset Østfold har avdelinger i fem byer – Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden og Askim – som alle holder åpent også i disse dager. Seksjonslederen er klar på at det ikke er noen grunn til bekymring for blodforsyningen ved sykehuset på nåværende tidspunkt, men er samtidig opptatt av å opprettholde nivået.

– Per i dag har vi et godt lager i Østfold, og det tenker jeg det er viktig for folk å vite. Vi er veldig bevisste på å skaffe nok blod til å ha et forsvarlig lager til enhver tid. For å få til det, er vi avhengige av at giverne kommer. Derfor er det viktig å få fram at det er trygt å komme til våre blodgiversteder. Vi har strenge hygienetiltak, god avstand mellom giverne og ingen risiko for smitte, sier Bolstad.

– I disse dager tenker vi litt ekstra på at vi ikke skal ha for mange inne av gangen, og har derfor gått litt ned på listene våre slik at det ikke skal bli for tett mellom folk i ventesonene våre. Vi har også sluttet å ta imot nyregistreringer inntil videre, og venter med det til denne situasjonen går over, legger hun til.

Les også: – Ja, jeg er bekymret for folk

Hermund L. Kjernli

Hermund L. Kjernli

Journalist