Nyheter

– Gir varslerne større trygghet

MDG-politikeren Henning Aall synes det er et stort skritt i riktig retning at kommunen nå faser ut varslingsinstituttet sitt til et eksternt revisjonsselskap.

Av: Arne Børresen

– Alle vi som er opptatt av varslerne frykter bukken og havresekken-faren sterkt. Den vil jo alltid være der dersom bedriften selv er med på å håndtere varslersakene. Når det nå blir slutt på at kommunen har tre representanter sittende i varslingssekretariatet som riktignok har hatt en ekstern leder i flere år, så vil dette bidra til å øke tryggheten for varlserne, sier MDG-politikeren til Demokraten.

Les også: Arbeidsmiljø var på grensen til helseskadelig, ifølge ny rapport

Full konsensus

I formannskapet sist torsdag stemte imidlertid hele seks av de 13 politikerne mot innstillingen kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold hadde lagt fram. Dette til tross for at kommunedirektøren også kom med ei tilleggspakke på syv punkter som følge av kritikken hun har fått gjennom lokalavisene.

– At formannskapet fikk disse punktene lagt fram over bordet for behandling der og da var ganske spesielt. Det er en arbeidsmåte organet ikke er vant til. Men etter de signalene jeg har fått etter møtet, er det nå full konsensus om kommunedirektørens innstilling, sier Aall.

Dette bekrefter da også Høyres gruppeleder Truls Velgaard.

– Vi trengte mer tid på å sette oss inn i punktene. Det er årsaken til at mange i formannskapet sa nei til innstillingen; underforstått trengte mer tid, sier Velgaard.

Les også: SV krever tillitsreform i Fredrikstad kommune (Demokraten+)

Gruppeleder for Fredrikstad Frp, Bjørnar Laabak.

– Det kan ikke være sånn at varslerne ikke får dekket sine advokatkostnader, sier Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak, som vil ha inn en forsikring i den nye varslerordningen om slik refusjon. Foto: Hermund L. Kjernli

Krever dekningsgaranti

I et av tilleggspunktene fra kommunedirektør Tangnæs Grønvold heter det blant annet: «Varslere som er part i saken vil få informasjon om hvordan arbeidsgiver håndterer saken og om utfallet av behandlingen».

– At varsleren blir holdt orientert fortløpende og hvordan resultatet blir, mener jo jeg er en selvfølge. Vi må i alle sammenhenger lære oss til å ta mer hensyn til både varslerne og de påvarslede, sier Henning Aall.

Også Frp-gruppeleder, Bjørnar Laabak, har talt varslernes sak mange ganger.

– I Frp har vi lenge krevd at varslere får dekket sine egne advokatutgifter. Vi har jo sett flere eksempler på at ansatte som varsler har måttet gå til privatpraktiserende advokater når hjelpen har uteblitt hos både fagforeningen og arbeidsgiveren. Dette har kostet medarbeiderne som står i kampen dyrt. Vi mener derfor den nye varslerordningen må få inn et punkt hvor man garanteres dekning av advokatsalærene, sier Laabak som fremmer et slikt innspill i torsdagens bystyremøte.

Les også: Varsleren Monica Bjørnvig snart tilbake på jobb

Spent på kommunens håndtering

Henning Aall, som har brukt mye av sin politikertid på å kjempe for varsleres rettigheter, sier han har en viss tvil til varslerordningen som fra februar skal administreres av revisjonsselskapet BDO.

– BDO kommer sikkert til å gjøre en god jobb. Det store spørsmålet blir jo hvordan konklusjonene og rapportene håndteres når de kommer tilbake til kommunen. Er det en fare for at lederne på de mange nivåene ikke sørger for samkjøring, eller at ansvaret pulveriseres i hierarkiet? Vil det bli gjort tiltak som samsvarer fullt og helt med revisjonsselskapets anbefalinger osv? Jeg må si jeg er aller mest spent på hvordan kommunen selv håndterer oppfølgingen, medgir Aall.

– Men har du noen alternative løsninger som kan rydde tvilen til side?

– Nei, jeg har ikke det. Det fordi det til slutt er kommunedirektøren som har ansvaret. Revisjonsselskapet kan ikke påta seg oppgaven med å være arbeidsgiver, resonnerer Henning Aall.

Nyeste fra Dagsavisen.no: