Arbeidsmiljø var på grensen til helseskadelig, ifølge ny rapport

Mens kommuneledelsen håper at tiden er kommet for å se fremover, stiller advokatene, som bistår flere av de ansatte, seg kritiske til håndteringen av konflikten i kulturetaten i Fredrikstad kommune.

Av: Arne Børresen

Granskingsrapporten, som er gjennomført av PwC og på bestilling fra kommunen, baserer seg på intervjuer med 14 personer. Her stadfestes det at miljøet i avdelingen har vært destruktivt over tid, og at det er flere parter som har bidratt til at arbeidsmiljøet har vært krevende.

Et arbeidsmiljø som kan tære på helsen

Advokat for fire av medarbeiderne i den aktuelle avdelingen i kulturetaten, Arild Karlsen, sier funnene fra PwC er i tråd med bildet han har fått tegnet fra klientene:

– Konklusjonen på granskingen – eller faktaundersøkelsen som det heter – viser at varslingene fra de ansatte var berettiget. Enhver som leser denne rapporten vil få se hva slags elendig, ødelagt arbeidsmiljø som har rådet på denne arbeidsplassen over svært lang tid, uttaler Karlsen.

– Hva vil du si er det mest oppsiktsvekkende ved rapporten?

– Det er PwCs oppsummering som sier at hvis det ikke iverksettes strakstiltak, vil man risikere at arbeidsmiljøet går på helsa løs. Altså: tar ikke Fredrikstad kommune skikkelig tak i dette, vil helsemessige konsekvenser kunne oppstå. Det sier ganske mye om hvor nedkjørt dette arbeidsmiljøet er, sier Karlsen, som gjennom 2019 har hjulpet blant andre Monica Bjørnvig – kokken i fritidsklubbavdelingen som kommunen sa opp, men som Fredrikstad Tingrett 29. oktober sørget for å gi jobben tilbake.

– Hva angår arbeidsmiljøet har vi allerede og uavhengig av rapporten igangsatt prosesser på dette, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs-Pettersen
Foto: Gry Cat. Wold

– Hva angår arbeidsmiljøet har vi allerede og uavhengig av rapporten igangsatt prosesser på dette, sier kultursjef Ole-Henrik Holøs-Pettersen. Foto: Gry Cat. Wold

Felles mål om å lykkes 

For å unngå nettopp en slik kritisk situasjon, konkluderer PwC-rapporten med en tydelig anbefaling om at partene nå må underskrive på at dette er en konfliktsituasjon som tilhører fortiden og at det må jobbe systematisk med å bedre miljøet i tiden fremover.

Kultursjef Ole-Henrik Holøs-Pettersen bekrefter at dette arbeidet allerede er iverksatt.

– Hva angår arbeidsmiljøet har vi allerede og uavhengig av rapporten igangsatt prosesser på dette. Tiltakene harmonerer godt med de anbefalinger som er kommet fra PwC. Den enheten dette gjelder vil nå arbeide videre med å fremme et godt arbeidsmiljø. Jeg opplever at det er en positiv tilnærming og et felles mål om å lykkes med dette arbeidet.

Også Monica Bjørnvig deler denne holdningen. Hun har tidligere uttalt at hun er glad for å ha fått jobben tilbake: 

– Nå vil jeg også legge den vanskelige tida bak meg, sa hun da.
 

Kritisk til tidsbruken

Entusiasmen deles ikke av advokat Arve Due Lund, som bistår en av de andre partene i denne betente konflikten. 

– Jeg synes måten kommunen har håndtert arbeidsmiljøet i min klients avdeling på er sterkt kritikkverdig. Man bestiller en rapport og lar deretter problemene få skure og gå uten at tiltak iverksettes, sier han.

– Dette var en konflikt med mange forgreininger og mange involverte som fikk pågå i nærmere halvannet år uten at ledelsen brydde seg nevneverdig. I stedet for å gå grundig inn i den problemfylte materien, bestilte kommuneledelsen heller en granskingsrapport. Og mens granskingen pågår i uker og måneder, har vi som har spurt om hva som gjøres fått til svar «nå må vi vente til rapporten foreligger». Med andre ord: De gjemte seg bak rapporten mens det havarerte arbeidsmiljøet ble enda mer ødelagt, påpeker Due Lund.

Fulgte retningslinjene

PwC-rapporten konkluderer derimot med at kommunen fulgte protokollen for håndtering av varsler ved først å forsøke mekling internt og deretter å søke bistand fra PwC som en ekstern part.

Kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen og kommunalsjef Bente Meinert – representerer kommuneledelsen i denne saken – har begge fått fremlagt Due Lunds synspunkter, men vil ikke svare på kritikken ettersom det dreier seg om personalsaker de ikke har anledning til å kommentere i media. Holøs Pettersen forklarer likevel at hjelp utenfra har vært viktig for å sikre en ryddig prosess:

– I Fredrikstad kommune har ordningen frem til nå vært at det er satt bort til PwC å gjennomføre prosess med faktaundersøkelser i denne typen saker. Dette for å sikre et objektiv blikk på saken.

Ikke politikernes bord

Atle Ottesen (Ap), som i egenskap av å ha vært kulturutvalgsleder i tiden konflikten har pågått, presiserer at dette har vært en personalsak, som politikerne ikke har hatt ansvar for.

– Dette er ikke mitt bord. Dette området har aldri tillagt meg – eller oss i utvalget. Dette er en personalsak. Og personalsaker er det rådmannen som har ansvaret for, sier Atle Ottesen som likevel bekrefter at han har kjent til den turbulente situasjonen i kulturavdelingen ut fra omtalene i lokalavisene.

– Dette er en personalsak, kommenterer Atle Ottesen (Ap).
Foto: Martin Næss Kristiansen

– Dette er en personalsak, kommenterer Atle Ottesen (Ap). Foto: Martin Næss Kristiansen

 

Les også: «Rydd opp i gammel ukultur»