Nyheter

Statens vegvesens «julegave» til Viken fylkeskommune: 5.450 km vei!

12 dager igjen til overføring av fylkesveinettet.

Etter 155 år under Vegvesenets administrasjon overtar fylkeskommunene 1.januar 2020 alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Det skjer som en følge av regionreformen.

Statens vegvesen vil fortsatt ha ansvar for riks- og europavegene.

Dermed vil det totale ansvaret for 5450 km vei i Viken forvaltes av Viken fylkeskommune selv. Det innebærer å stå for det operative ansvaret med planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold.

Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon», administrert fylkesvegene for fylkeskommunene.

– Viken fylkeskommune skal sørge for trygge og godt vedlikeholdte fylkesveger. Det er en styrke at Viken fylkeskommune får det helhetlige ansvaret for fylkesvegene, sier Olav Skinnes (Sp), påtroppende fylkesråd for distrikt og fylkesveier i en felles pressemelding fra Viken fylkeskommune og Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Fylkestopper i Viken lover å gi alt for fylket de vil legge ned

– Viken fylkeskommune har gjennom høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Både fylkeskommunen og Vegvesenet har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier påtroppende fylkesdirektør for infrastruktur Knut Sletta i pressemeldingen.

– Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap og overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. I en overgangsfase vil vi samarbeide på flere områder for å sikre en best mulig overføring, blant annet om driftskontrakter for brøyting og strøing av vei, opplyser Rolf-Helge Grønås, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Målet er at folk flest ikke skal merke noen ulempe av overføringen.