Nyheter

Varslere klager kommuneadvokaten inn for disiplinærnemnda

– Kan en kommuneadvokat representere både rådmannen og ordføreren som enkeltpersoner og kommunen som foretak? Nei, mener to av de sentrale varslerne, som nå klager kommuneadvokat Just Kullberg-Marcussen inn for Advokatforeningens displinærnemnd.

1 av 2