Nyheter

Vy dropper planene om å leie inn utenlandske busser

Tidligere i år søkte NSB – nå Vy – om å få leie inn utenlandske busser for å dekke etterspørselen etter buss for tog kommende sommer. Når har selskapet trukket søknaden, behovet ble dekt med norske busser.

Av: Morten Hansen / FriFagbevegelse

Vedlikehold på Drammensbanen, og arbeidet med Follobanen, fører til at passasjerene må belage seg på mye buss for tog i sommer. Vy har tidligere varslet en dobling fra i fjor. For å løse den økte bussbruken, søkte selskapet like før jul Samferdselsdepartementet om å få tillatelse til å leie inn busser fra utenlandske selskaper.

Det skapte reaksjoner både blant bussjåførenes tillitsvalgte og bransjeorganisasjonene. Nå har Vy trukket søknaden til departementet. De har fått leid inn nok norske busser.

– Vi er veldig fornøyd at vi har klart å løse dette innenfor Norge, sier Arne Fosen, konserndirektør i Vy persontog.

Vy har inngått avtale med vel 500 busser som skal erstatte togene der Bane Nor skal vedlikehold og utbedre skinnegangen i sommer.

Tett dialog med bussbransjen

Fosen begrunner den opprinnelige søknaden med at det i fjor var vanskelig å få dekket behovet for busser. Kommende sommer vil behovet være større.

– Vi har forsøkt å være så tidlig ute som mulig. Men hvor stort omfang og hvor arbeidet på jernbanen blir utført, bestemmes av Bane Nor. Etter at dette ble klart, og vi hadde konkrete tall på behovet, har vi hatt tett dialog med bransjen. Rett etter påske hadde vi nok overblikk til å si at vi var i mål, sier Fosen.

Han tror den tette dialogen med NHO Transport og resten av bransjen har vært avgjørende for at Vy ikke har hatt behov for å se til utlandet for å få nok busser til sommeren.

– I tillegg har søknaden vår til Samferdselsdepartementet gitt oppmerksomhet rundt våre utfordringer. Selskapene har skjønt behovet vårt, og sett på hva de har kunnet tilby, sier Fosen.

Dyr erstatning

Ekstrakostnadene med innleie av buss for tog blir langt på vei dekket av Bane Nor, som har ansvaret for at skinnegangen må stenges i sommerukene. Fosen konstaterer at det er en kostbar operasjon.

– Jeg har ikke de konkrete tallene, men det å ha så mange busser i sving er definitivt ikke gratis. Noen av kostnadene må vi ta selv. Men dette har vi visst noen år, så vi er forberedt, sier Fosen.

Neste sommer

Han sier selskapet skal bruke sommeren til å høste erfaringer. For årets buss for tog-sesong er ikke den siste.

– Vi forventer samme omfanget også neste år, og de planene begynner vi å legge allerede tidlig til høsten. Vi skal evaluere årets sommer grundig, med tanke på hva vi vil gjøre neste år, sier Fosen.

Hadde rett

Ola Skorem, nestleder i Bilpersonalets Landsråd i Norsk Jernbaneforbund (NJF), er fornøyd med at Vys søknad til Samferdselsdepartementet nå er trukket tilbake.

– Det var en god beskjed å få. Det viser at de felles anstrengelsene som både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene gjorde, har ført fram, sier Skorem.

Han mener dette viser at bussjåførene hadde rett, når de påpekte at det ikke var behov for innleie fra utlandet.

– Alle innspill mot departementet gikk på at det var nok kapasitet i Norge, og at det det ville gå ut over norske lønns- og arbeidsvilkår, hvis søknaden hadde blitt innvilget. Så nå er vi glad for at saken er trukket for denne gang. Men vi vil følge med på den evalueringen som kommer, og passe på at vi ikke kommer i liknende situasjoner igjen, sier Skorem.