Nyheter

Føler seg overkjørt av kommunen – raser mot skoleplaner

Sammenslåingen av Gudberg barne- og ungdomsskole og Råkollen, får både FAU og lokalsamfunnsutvalget på Gudeberg til å se rødt. Nå ber de politikerne sette ned foten for det foreslåtte nybygget.

1 av 3

– Det er snakk om å bruke veldig mye penger på et stort bygg som ikke bygges for framtida, eller med tanke på de elevene som skal være der. Nå har man allerede brukt en god del penger på å planlegge, men det å bygge videre på dårlige planer, er en forferdelig bruk av ressurser, sier Ellen Cathinka Apenes i FAU ved Gudeberg barne- og ungdomsskole.

Det hun snakker om er sammenslåingen av 1.-10.-skolen på Østsiden med Råkollen, en skole for elever med behov for et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud.

– For trangt

Forslaget har ligget der i en årrekke, fordi Råkollen har trengt nye, permanente lokaler. Planen nå er å sette opp et bygg med en prislapp på rundt 220 millioner kroner, midt på Gudeberg-elevenes skolegård.

– Når det gjelder skolen som helhet, vil utemiljøet forringes. Det er heller ikke satt av midler til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, så Gudeberg-elevene skal fortsette med det gamle, sier Apenes og FAU-leder Jan Gravning.

Det planlagte nybygget er nemlig først og fremst tiltenkt Råkollen-elevene – foruten et nytt musikkrom, auditorium og arbeidsplasser for lærerne ved Gudeberg. Skolegården skal dels legges under, og dels på toppen av det nye tilbygget.

– Vi er redd for at disse planene legger grunnlag for en altfor trang skole for begge elevgrupper, sier leder i Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, Fredrik Ellefsen.

– Dette er noe politikere prøver å løse opp i rundt omkring, fordi man ser at blir det for trangt, så blir det vanskeligere læringsmiljø. Det går utover barna, fortsetter han.

FORSLAGET: Denne skissen viser hvor nybygget skal plasseres, inntil dagens Gudeberg barne- og ungdomsskole og tett på skolens naboer. ILLUSTRASJON: PLUS ARKITEKTUR

– Vi er en part

Både FAU og lokalsamfunnsutvalget har ytret motstand mot planforslaget siden det var ute på høring for rundt ett år siden. De mener de burde blitt tatt med i prosessen på et tidligere tidspunkt.

– Vi er en part, men har fått planene forelagt i siste fase. Det er uheldig at man ikke involverer de det faktisk gjelder – elever og foresatte – tidligere, sier Apenes og Gravning.

– Vi ser mangler ved disse planene for Råkollen også, og vi er interessert i en prosess hvor begge skolene får en bedre løsning, understreker de.

Trafikkaos

Demokraten er også kjent med at flere av skolens nærmeste naboer er bekymret for økt trafikk, mer støy og dårligere solforhold som følge av det planlagte nybygget.

– Det er klart det blir sjenerende for dem å ha denne kolossen så tett på seg, kommenterer Apenes.

– Allerede nå er det kaos i området, men med dette prosjektet vil trafikken bli økt betydelig, legger Ellefsen til.

Det har ikke lykkes Demokraten å få kommentarer fra Fredrikstad kommune til FAU og lokalsamfunnsutvalgets bekymringer og synspunkter mandag.

Ber politikerne si nei

Prosjektet skal etter planen til politisk behandling i planutvalget i løpet av våren. Da må det hele stoppes, mener Apenes, Gravning og Ellefsen.

– Dette er under politisk vurdering, og vi håper at styringsflertallet kan se på dette med friske øyne, og ikke være låst til administrasjonens forslag. At de ser på fornuften i våre argumenter, og ikke at vi er interessert i å stikke kjepper i hjulene for noen i valgkampen, sier troikaen.

De etterlyser blant annet at det gjøres en reell vurdering av alternativer til dagens planer. Dagens Råkollen-lokaler på Nabbetorp og bygget Fredrikstad internasjonale skole (FRIS) holder til i, bør i så fall være med i regnestykket.

– Det er flere måter man kan løse dette på, for eksempel å flytte Råkollen til Gudeberg, og legge ungdomsskolen til FRIS. Det går an å utvide perspektivet litt, og se på hvilke muligheter som ligger i kommunale bygg, sier Apenes.

– Det er også en ny skolebruksplan på trappene. Der har vi spilt inn til kommunen at de må ta et skritt tilbake og vurdere om Råkollen og Gudeberg er noe som skal gjennomføres helt på siden av totalvurderingen for hele Østsiden-området, eller om vi nå skal være så kloke at vi tar dette prosjektet inn igjen, og ser på helheten, avslutter Gravning.