Nå starter undersøkelsene av mulig vikingskip i Halden

Arkeologene er svært spente på hva de finner når Gjellestad-feltet nå skal undersøkes. I fjor ble det avdekket spor av et 20 meter langt vikingskip.

Av Hege Tannæs-Fjeld

Nyheten om det som kan være et nytt vikingskipsfunn gikk verden rundt i fjor høst.

Mandag starter undersøkelsene av hva området rommer. Det er knyttet stor spenning til dette, særlig til om det er noe igjen av selve skipet.

– Det er sannsynlig at vi finner levninger av både treverk, dyr og gjenstander. Kanskje også beinrester etter den eller de gravlagte, sier Christian Løchsen Rødsrud ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

LES OGSÅ: Glem Bygdøy, la vikingskipet ligge

Georadar

Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet i Østfold på grunn av eldre kilder, innleverte metallsøkerfunn og en mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.

Ved hjelp av georadar i fjor høst ble det altså avdekket en skipsgrav og rester av et stort grav- og bosetningsområde. Georadarundersøkelsene ble gjennomført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

I en periode på to uker skal det nå graves for å bekrefte eller avkrefte resultatene fra georadarmålingene.

For å avklare bevaringstilstanden skal det blant annet gjøres begrensede undersøkelser på to steder i skipsgraven.

LES OGSÅ: Fant vikingskip på Halden-jorde. En verdensnyhet!

Riksantikvaren avgjør

Riksantikvaren skal avgjøre hva som skjer med funnene videre.

– Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum og Østfoldfylkeskommune om undersøkelsene. Nå er vi veldig spente på hva arkeologene vil finne. Resultatene vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hva som skal skje videre med kulturminnene på Gjellestad, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Utgravningen starter mandag og skal pågå fram til 6. september.

Selve utgravingsområdet vil være delvis inngjerdet, og jordet er ikke tilgjengelig for publikum mens undersøkelsene pågår.

De tre vikingskipsgravfunnene tidligere her i landet er Gokstadskipet som ble funnet ved Sandefjord i 1880, Osebergskipet som ble funnet ved Tønsberg i 1904, og Tuneskipet som ble funnet ved Fredrikstad i 1867. Disse skipene er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Disse skipene er mellom 19 og 23 meter lange.

I mars ble det kjent at det var funnet en skipsgrav også i Borreparken i Vestfold, også her viser bildene en tydelig båtform.

På Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold, har arkeologer funnet avtrykket av et vikingskip. På funnstedet har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), ved hjelp av georadar påvist flere hus og gravminner noen svært store.

HISTORISK: På Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold, har arkeologer funnet avtrykket av et vikingskip. På funnstedet har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), ved hjelp av georadar påvist flere hus og gravminner noen svært store.

LES OGSÅ: Bodahl på 70-årsdagen: Journalistikken er under press (Demokraten+)