«Sentrum trenger gode byrom – ikke flere steinørkener»

LEDER: Pittoresk kommer Dampskipsbrygga aldri til å bli – men en sosial møteplass og et trivelig sted å være kan vi fortsatt håpe på. Inviter til idédugnad, skriver Tomm Pentz Pedersen i lørdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

For to år siden kunne vi fortelle at «Folkeparken» blir klar våren 2019. – Innbyggerne har noe å glede seg til. Dette blir bra, sa senterpartipolitiker Hans Ek til oss – etter at Teknisk utvalg vedtok å bevilge 36 millioner kroner til det visuelle park-prosjektet på Dampskipsbrygga.

Les også: Folkepark klar våren 2019 (Demokraten+)

Selv med bruk av fine ord for å beskrive planene – har vi dessverre aldri trodd at den tidligere plassen som var et sentralt torg, huset flere lagerskur og var hovedbase for lasting og lossing fra dampskip – kom til å bli en grønn oase i Plankebyen.

Det er hyggelig med lokale leveranser i byggeprosjekter, men med 1.400 tonn stein på Dampskipsbrygga gir det oss tungtveiende argumenter for å døpe om Dampskipsbrygga til Steinplassen – uten at den skal bli forvekslet med stedet på Valdres-flya. Glem Kongens have i København og Gröna Lund – torget/plassen/konsertarenaen er en steinørken. I alle fall nærmere 360 dager i året.

Les også: Bunnpris-direktør mener politikerne har tatt livet av sentrum

Pittoresk kommer Dampskipsbrygga aldri til å bli – men en sosial møteplass og et trivelig sted å være kan vi fortsatt håpe på. Planen var å tilrettelegge plassen for større arrangementer – etter bruk av 100.000 kroner til tre-flytting innfrir Dampskipsbrygga til fulle på dette punktet.

«Kanonkuler» med visne planter og «sittekuber» i tre bygger ikke opp under Venstre-politikernes ønske om å gjøre plassen mer menneskevennlig. Dilemmaet i forhold til flerbruk er selvfølgelig at Chris Medina og Timbuktu skal få plass til scenerigg og publikum.

Inviter kommunens innbyggere til å komme med forslag på hvordan Dampskipsbrygga skal brukes. Flyttbare lekeapparater, skaterampe, markeder, historiske elementer og paviljonger?

Sentrum trenger gode byrom – ikke flere steinørkener.

Slik var skissen Fredrikstad kommune i januar 2018 presenterte ombyggingsplanene for Dampskipsbrygga i Fredrikstad. – Vi mener de positive opplevelsene et slik parkanlegg gir vil trekke mange flere mennesker til sentrum, sa senterpartipolitiker Hans Ek til oss for to år siden. Foto: Fredrikstad kommune. 

Meninger: 
«Gjør Dampskipsbrygga mer menneskevennlig»
«Fortetting med kvalitet i Fredrikstad – flere bilfrie gater, grønne områder og urbant landbruk»
Cityplan får velfortjent honnør for «gjenbruk av bygg» – men vil «Fotorama-gården» overleve?

«Hvorfor ønsker man å ha Ferjestedsveien som enveiskjørt gate med sykkelfelt på begge sider?»