Debatt

Hva er grønn politikk i et lokalvalg

Grønn politikk er også rød politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi trenger en offensiv klima- og miljøpolitikk. Vi ser naturkatastrofene som herjer rundt oss i verden, med skogbranner, flom og ødeleggende tørke. Det fører med seg store flyktningstrømmer, og sist også store strømmer av vann som fikk enorme konsekvenser i vårt eget land.

Men nå er det lokalvalg, og hva innebærer det å føre en grønn politikk lokalt?

Grønn lokalpolitikk betyr å bevare de grønne lungene og hundremeterskogene, det betyr å restaurere natur, etablere dammer, åpne bekker, ha god sikring mot flom, ras og overvann, etablere insektsvennlige områder, være restriktive mot kantslått, legge til rette for å sikre områder for hekking for fugler, si nei til ned- og utbygging av matjord og verdifull natur og aldri røre markagrensa vår.

Bystyrerepresentant Silje Louise Waters (SV) fremmer torsdag et forslag om skeiv helse på vegne av flere partier som danner flertall.

Grønn lokalpolitikk betyr å bevare og utvikle våre gratis ferger for at flere mennesker skal sette fra seg bilen. Det betyr mer kultur og aktivitet, fremfor mer bruk og kast, det betyr gode renovasjonsordninger for gjenvinning og gjenbruk. Det er samhold, opplevelser og fellesskap.

Grønn lokalpolitikk betyr et klokkeklart nei til å dumpe mudder på bunnen av Oslofjorden, men heller gjenbruke muddermassene og et renseanlegg, og dermed også skape flere arbeidsplasser. Mudderet kan brukes til å restaurere myr og til erstatning for ikke-fornybare ressurser.

Lokal klima- og miljøpolitikk er å utrettelig jobbe inn mot Stortinget for å sikre strømtilførsel til Nedre Glomma, slik at alle våre fantastiske industrititaner på Øra kan legge om driften sin og ta det samfunnsansvaret de selv ønsker å ta, men som de ikke kan ta fordi vi ikke har nok kraft.

Grønn lokalpolitikk betyr å jobbe videre med InterCity-utbyggingen og få mer gods over på bane. Det er å få flere solceller på kommunale og private hustak.

Grønn lokalpolitikk betyr at kommunen kjøper opp småteiger for å etablere parsellhager for innbyggerne våre, slik at vi kan få mer selvdyrket og kortreist mat.

Grønn politikk er å jobbe for et sterkt fellesskap og rettferdig fordeling, for grønn politikk er også rød politikk.

Grønn politikk er å lokke med gulrøtter, dele av fellesskapet, ikke piske og skambelegge fordi man spiser kjøtt eller kjører dieselbil. Grønn politikk er å være positive til omstilling sammen.

Mer fra: Debatt