Debatt

Ta et naturvalg

Ingen kommuner kan føle seg trygge, selv ikke her i skogene på Østlandet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kjære velgere! Det er snart dagen for kommune- og fylkestingsvalg i landet vårt.

Det siste året har flere samfunnstopper gått ut med et sterkt ønske om mer vindkraft på land. Ingen kommuner kan føle seg trygge, selv ikke her i skogene på Østlandet.

Mye av skogen er allerede rasert i Marker, hvor vi har 15 turbiner med høyde godt over 200 meter. Vi står også i fare for å miste areal til vindkraft i Aremark, i områdene Kollerødfjellet og Bikjula. I Rakkestad, nærmere bestemt ved Henfjellet og Rudskogen, jobbes det også med vindkraftplaner.

Mange oppfatter skog som en ensartet naturtype og at vi har milevis med skog å ta av. Det er en stor misforståelse. Ifølge Artsdatabanken, finnes det nå mindre enn 10 prosent med naturskog igjen i Norge og det minker raskt. Kun 1,6 prosent av skogen regnes som urskog; altså skog urørt av mennesker. Skogene – ja, naturen generelt – er i tillegg sterkt forringet av andre inngrep, som veibygging, kraftlinjer, hyttebyer, alpinanlegg og vannkraftanlegg.

Naturmangfoldet er sterkt truet. Et sårbart artsmangfold får stadig mindre plass. Vi har ødelagt nok natur nå!

Flere debatter om klima- og kraftkrise nevner knapt begrepet «natur». Har debattantene for lite kunnskap om natur, mon tro? Er de redde for å nevne natur fordi de vet for lite om det? Til dem vil jeg si: Vi løser ikke klimakrisen ved å rasere natur. Naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen!

En viss optimisme gav det meg i vinter, da klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa at tap av natur var en like stor trussel som klimaendringene. Det gjenstår å se om næringsfolk og politikere handler deretter.

Så tilbake til valget. La oss gjøre et naturvalg. Jeg oppfordrer deg til å sjekke med politiske partier, gjerne også med politikere i kommunen din, hvor de står når det gjelder å ta vare på natur og naturmangfold generelt, men også hvor de står når det gjelder vindkraft i norsk natur spesielt. Bruk mulighetene vi har via stemmeseddelen til å sette et ekstra kryss ved en som har markert seg som motstander av vindkraft. Det er også mulig å føre over gode navn/personer fra andre lister og over på den lista du velger å levere inn. Det er oppgitt på stemmeseddelen hvor mange navn du kan flytte over.

Godt valg, folkens!

Mer fra: Debatt