Debatt

Nei til mastodonthotell på Sand

Det vil alltid være store motsetninger mellom private initiativ og det som er det beste for hele samfunnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er alltid et stort engasjement på Hvaler. Jeg tror hver eneste innbygger «eier» sitt Hvaler litt mer enn andre steder. Det er fordi naturen, lyset og det estetiske ofte er årsaken til at folk bosetter seg her ute. Hvaler leverer folkehelse til halve Østlandet gjennom naturopplevelser og ferietid. For å ta vare på disse verdiene er det viktig at kommuneplanen vår har strenge føringer på estetikk og bestemmelser som skal hindre inngrep som ødelegger egenarten.

Derfor er det mange av oss som ble overrasket over at noen vil «punktere» vårt Hvaler med en mastodont som skal ruve over øyriket vårt. De vil bygge hotell med utsikt. Fra toppen av det hotellet ville man få den eneste utsikten på Hvaler som ikke ble punktert av mastodonten.

Jeg mener vi skal forvalte vår fantastiske natur og kulturarv nasjonalt, regionalt og lokalt til det beste for de som skal komme etter oss. Å bygge ned og forringe natur i bytte mot næringsprosjekter på glansende brosjyrer, med fristelser som lover arbeidsplasser og vekst, har vi erfaring med fra tidligere. Det kan være godt kamuflert privatisering der det blir søkt bruksendring med begrunnelse at næringen ikke er lønnsom etter at utbyggingen er realisert. Dette kan ødelegge det vi skal leve av på Hvaler i fremtiden. Vekst hos oss kommer ofte fordi det er naturen som lokker.

Mona Vauger

Det er merkelig at noen vil legge et « utsiktsavtrykk» der vi alle skal finne oss i å se denne store bygningen ett eller annet sted i horisonten uansett hvor vi befinner oss på Hvaler. På Hvaler har en streng dispensasjonspraksis sammenlignet med vestsiden av Oslofjorden, der veldig mye av strandsonen er privatisert og bygd ned. Det vil alltid være store motsetninger mellom private initiativ og det som er det beste for hele samfunnet. Jeg er stolt av at vi er strenge. Det betyr satsing på natur og folkehelse.

Det er mye privat rikdom, og det er stor offentlig fattigdom. Det handler ikke bare om en enkelt byggesak som «ingen kan se er noe problem for allmenheten» ( som kan være riktig helt isolert sett), men at det vil føre til en bit for bit-utbygging som er umulig å reversere. I sum og på sikt vil det gi dårligere tilgang for allmenheten i strandsonen.

Det ligger en stor økonomisk gevinst i det å få presset igjennom en dispensasjon for å bygge ut i strandsonen og 100-metersbeltet. Konsekvensene av en dispensasjon er at alle andre vil følge hakk i hel for å gjøre det samme, og de bruker dette som en sak som døråpner for egne prosjekter.

Forslaget om mastodonthotellet bryter med våre viktige verdier på Hvaler og er også uheldig i forhold til allmenn oppfatning av hva man kan få bygge på Hvaler, som i utgangspunktet har en streng forvaltning. Det er alltid utfordrende for kommunen å følge opp et stort press på utbygging, men desto viktigere enn noen gang.

Vern er også et fortrinn som kan gi vekst. Nostalgisk og koselig er det nye reiselivet. Fremtiden er fortidens idyll og sommerminner i nytt format. Det er helt uaktuelt å bygge et mastodont-hotell på Sand som absolutt ikke i det hele tatt hører hjemme på vårt Hvaler. Hvaler Arbeiderparti sier helt klart nei til mastodonthotell på Sand og ja til en streng forvaltning og vern av vår Hvaler-natur. Vi sier nei til de få for å si ja til de mange.

Mer fra: Debatt