Debatt

Flere og flere politikere «støtter vår sak». Det er vi glade for

Når vårens jordbruksoppgjør nå står for døren, håper vi også på støtte i vår kamp for å oppnå den samme lønna som alle andre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bøndene i Fredrikstad følger godt med på både ytre betingelser som endres, og våre interne utfordringer i næringen.

Mye har skjedd de to siste årene, som for folk flest. Alt har blitt dyrere. Matprodusenter har fått svekket sin økonomi, som de fleste næringer.

Lars-Håkon Wennersberg, leder i Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler.

Det som er spesielt for oss i landbruket, er at vi ikke kan justere priser ut ifra endrede økonomiske betingelser. Vi forhandler med Staten en gang i året, og utfallet av jordbruksoppgjøret gjelder ett år fram i tid. Vi venter i stor spenning når jordbrukets krav presenteres onsdag 26. april.

Nå er det kjent at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke vil levere et samlet krav til Staten. Dette er beklagelig da det er viktig at næringen står samlet. Nå blir det forhandlinger mellom Norges Bondelag og Staten.

En annen viktig sak for oss bønder er jordvern, og matjorda som er vårt produksjonsapparat. Det har ved flere anledninger kommet henstillinger til landets kommuner fra Statsforvaltere i Norge om å håndheve lovverket strengt. Dispensasjoner er jo «elefanten i rommet».

Det samme gjelder i vår kommune. En streng, men rettferdig forvaltning er nødvendig. Vi har en særlig utfordring her i Fredrikstad hvor befolkningsveksten er stor, og utbyggingen formidabel.

Matjorda har dessverre en begrenset verdi i seg selv, men øker enormt som et utbyggingspotensial. Derfor er det viktig å ha rett fokus i enhver sammenheng.

Landbruket har egentlig ikke flere knapper å trykke på enn andre i så måte. Vi følger med på planer, og kan komme med høringsinnspill i saker som angår oss. Til syvende og sist er vi helt avhengige av lokal landbruksforvaltning. Vi bestreber til enhver tid å ha en best mulig dialog for å oppnå forståelse for våre utfordringer.

Vi må forholde oss til nasjonale retningslinjer. Vi har fokus på klima i matproduksjonen, og hvilke påvirkninger våre produksjoner har på miljøet rundt oss. Vi bønder lever av og med været. Det har bønder alltid gjort. Og vil gjøre, på godt og vondt.

Vi registrerer at det i den siste tiden er flere og flere politikere som «støtter vår sak». Det er vi glade for. Når vårens jordbruksoppgjør nå står for døren, håper vi også på støtte i vår kamp for å oppnå den samme lønna som alle andre.

Vi venter i spenning! Ha en fin tid i våre flotte vekstmåneder som ligger foran oss.

Mer fra: Debatt