Debatt

Mangfoldige bomiljøer gir livsglede

Folk lever lenger, og flere trenger hjelp. Det er ikke ensbetydende med at en mister selvstendigheten og kontrollen over eget liv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jevnlig får vi presentert rapporter som forteller om utenforskap og ensomhet, og om manglende offentlige ressurser til å opprettholde en voksende velferdsstat.

Tilsynelatende er det ikke lys i tunnelen. Det betyr ikke at alt er helsvart.

«Nød lærer nøgen kvinne at spinne», heter det i ordtaket. Det gjelder fortsatt. Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige tjenester til alle. Men de klarer det ikke alene, og må samarbeide med andre.

Det finnes mange ulike måter å involvere private aktører på, i spennet mellom det frie markedet og offentlig monopol.

Mange kommuner utfordrer dagens løsninger, for eksempel når det gjelder boligpolitikk. Jeg mener at det er langt bedre å gi vanskeligstilte tilgang på egen bolig, og få oppleve tryggheten og friheten ved å kjøpe, eie og ta vare på et eget hjem, enn å henvise dem til et stadig økende antall kommunale boliger. Bare i Fredrikstad har vi flere enn 1000 utleieboliger av ymse kvalitet.

Er det mulig å skape bomiljøer hvor folk kan treffes og etablere relasjoner på tvers av generasjoner? Ja, det er mulig, og det finnes flere eksempler fra inn- og utland.

I et leilighetskompleks på Nøtterøy bor det alle slags mennesker i en god miks av yrkesaktive og pensjonister. Beboerne har enkel tilgang til fellesskap med naboene, og flere er «fullbooket» med sosiale aktiviteter de fleste av ukens dager. Her kan en være for seg selv, uten å måtte behøve å være alene.

Folk lever lenger, og flere trenger hjelp. Det er ikke ensbetydende med at en mister selvstendigheten og kontrollen over eget liv. I Danmark diskuteres det å gi studenter tilbud om bolig i blandede bomiljøer med reduksjon i husleien, mot at de har tilsyn og bidrar med små tjenester til beboere som trenger dette.

I fremtiden må vi prioritere helsepersonell til de oppgavene bare helsepersonell kan utføre, fordi det rett og slett vil være mangel på folk. Studenter er en gruppe som kanskje for første gang bor hjemmefra, og som noen ganger sliter både med å finne bolig og med å finne seg til rette på et nytt sted. En slik løsning kan bli vinn-vinn for begge parter.

Sosialt samvær har positiv innvirkning på humør og livsglede hos både yngre og eldre. Det er all grunn til å berømme kommuner som bretter opp ermene. Høyre vil utfordre Fredrikstad til å bli en av disse.

Mer fra: Debatt