Debatt

Jordvern er viktig, men ikke viktigere enn alt annet

Vi er like lite for nedbygging av matjord som vi antar de andre partiene er imot arbeidsplasser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jordvern er ett av mange hensyn som veies opp imot hverandre når man skal planlegge utviklingen av en by i vekst.

Arbeiderpartiet mener jordvern er viktig, og vi forsøker å finne løsninger som tar vare på mest mulig jord.

Samtidig ønsker vi ikke å late som vi mener at «jordvern er viktigere enn alt annet». Det er det ikke for andre partier i bystyret heller, selv om de later som i enkeltsaker.

Sannheten er at alle partier må gjøre vanskelige vurderinger når byen vår vokser og vi skal ha plass til boliger, butikker, næringsbygg, veier, jernbane, lekeplasser, kirker, strøm, skog, fjell, vann, en elv og mye, mye annet.

Vi er like lite for nedbygging av matjord som vi antar de andre partiene er imot arbeidsplasser.

Hvordan vi planlegger og legger til rette for næringslivet påvirker for eksempel handel og produksjon – og dermed antall arbeidsplasser. Forutsigbarhet er viktig for de som ønsker å utvikle, produsere eller selge noe i Fredrikstad.

For Fredrikstad Arbeiderparti er arbeidsplasser det viktigste grunnlaget for å bekjempe fattigdom og utvikling og mestring for den enkelte. Derfor legger vi kanskje enda mer vekt på dette enn andre.

Nylige eksempler er ar vi fant det helt riktig å gi en midlertidig omdisponering av et lite område som ikke er dyrket på lang tid, til bedriften Lafinto med viktige arbeidsplasser. Når vi snart skal vedta utbygging av Rolvsøyveien, vil det gå med 75 dekar fulldyrket jord for å realisere prosjektet slik det ligger i dag.

Vi politikere kan starte med å være ærlige om at dette ikke er enkelt – det er til tider veldig komplisert, og det er mange hensyn som skal tas hvis vi skal få Fredrikstad til å bli enda bedre å bo, jobbe og leve i.

Mer fra: Debatt