Debatt

Den viktige barnetrygden

I en tid med økende antall fattige familier, er det helt nødvendig at barnetrygden også kommer de med dårligst råd til gode.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødt, SV og Bymiljølista gikk til valg på at barnetrygden skulle holdes utenfor beregningen av sosialhjelp, noe som resulterte i en intensjonsavtale om opptrapping av hvor mye som skulle holdes utenfor.

Ved budsjettforhandlingene i denne perioden har samarbeidspartiene lagt inn flere millioner til dette. I budsjettet for 2022 la vi inn 6 millioner til formålet. Fra 1.9.2022 ble det vedtatt nasjonalt at barnetrygden skulle holdes utenom beregning av behovet for sosialhjelp.

Etter politisk bestilling får vi nå en sak om statusen for arbeidet med sosiale tjenester i Fredrikstad.

I saken gir Nav Fredrikstad en beskrivelse og status for arbeidsmarkedet, økonomisk sosialhjelp, forhold som påvirker behov for sosialhjelp, midlertidig bolig, boligmarkedet, kvalifiseringsprogram, økonomisk rådgivning, og strategier og satsinger.

I saken varsles det om at det å holde barnetrygden utenfor kan ha bidratt til flere mottakere av sosialhjelp, fordi flere nå oppfyller kravene. Dette var det som var meningen bak å holde barnetrygden utenfor.

I en tid med økende antall fattige familier, er det helt nødvendig at barnetrygden også kommer de med dårligst råd til gode. Barnetrygd er viktig for å lette barnefamilienes økonomi, og særlig er det familier hvor en eller begge foresatte står utenfor arbeidslivet som trenger disse pengene.

Bak grafene og tallene til Nav er det ekte mennesker. Det må vi ikke glemme.

Ikke alle kan jobbe, men alle skal få leve.

Problemstillingen i Fredrikstad er kjent; Fredrikstads innbyggere står i gjennomsnitt litt mer utenfor arbeidslivet enn landsgjennomsnittet, vi har en litt sykere befolkning og litt flere som mottar ytelser fra Nav.

Flere i Fredrikstad lever i vedvarende fattigdom, noe som igjen betyr at mange ikke har muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Økte mat- og strømpriser og høyere renter gjør den økonomiske hverdagen til mange svært usikker. De som allerede før dyrtiden slet med å få endene til møtes har blitt enda fattigere, og for første gang på mange tiår ser vi nå at helt vanlige arbeidsfolk sliter med å få betalt regningene sine.

Personer/familier som tidligere har hatt tilstrekkelig økonomi, fyller nå vilkårene for hjelp etter lov om sosiale tjenester. Nav opplyser at det er nå er flere innbyggere i behov av sosialhjelp enn tidligere.

Samtidig vet vi at mørketallene er store. Mange velger heller å stille seg i matkø enn å ta kontakt med Nav. Brukerombudets årsmeldinger viser også at mange ikke er klar over hva de kan ha krav på i møte med det offentlige.

Helt vanlige arbeidsfolk sliter nå med regningene, mens milliardærene blir rikere for hvert år. Mange sitter igjen med en følelse av at velferdsstaten svikter.

Å sikre at barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget var helt riktig. Nå gjenstår arbeidet med å øke satsene nasjonalt.

Ikke alle kan jobbe, men alle skal få leve. Og barn skal få mulighet til å delta på lik linje med andre barn, selv om foreldrene står utenfor arbeidslivet.

Mer fra: Debatt