Debatt

Bruk millionene på vedlikehold

Hva hvis mellom 200 og 300 millioner kroner, og kanskje mer, som det koster å bygge ut Gudeberg og Råkollen ble brukt til oppussing av flere skoler i Fredrikstad?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mitt dossier angående Gudeberg skole strekker seg fra tidlig 2000-tall. Først gjaldt det nabovarsler om utplassering av brakker for Gudeberg-elever. Brakkene ble utplassert og står der ennå.

Mappen inneholder brev, nabovarsler og avisutklipp, men også de senere års meldinger om samlokaliseringen Gudeberg og Råkollen skole. Jeg tar fremdeles vare på det som skrives om denne saken, nær nabo som jeg er til Gudeberg skole, og «nu rör han på sej igen».

11. mars skriver nemlig Fredriksstad Blad at nye Råkollen skole kan stå ferdig i 2026. Det er bra at artikkelen minner om den store misnøyen som utbyggingen på Gudeberg skole møtte fra Lokalsamfunnsutvalg, FAU ved Råkollen, foreldre og naboer til Gudeberg. Alle klager ble avvist.

Nå skriver begge lokalavisene om dagens situasjon for Fredrikstads skoler. I Fredriksstad Blad 14. mars ber rektor på Råkollen skole kommunen innstendig om hjelp for å bedre vedlikeholdet på skolen der de befinner seg nå. Demokraten 25. mars skriver om en nedslitt Begby skole der det skal arrangeres et folkemøte som krever svar om hva som skjer med skolen nå.

Hva hvis alle millionene, mellom 200 og 300 millioner kroner og kanskje mer som det koster å bygge ut Gudeberg og Råkollen ble brukt til oppussing av flere skoler i Fredrikstad? Også gamle Gudeberg kunne få et løft uten et ruvende nybygg på en tomt som er altfor liten i utgangspunktet.

Slike tanker har «et vanlig menneske» i en kommune i et valgår.

Mer fra: Debatt