Debatt

Innbyggerne og besøkende fortjener en ny park i byen

Kan Tollboden være stedet, eller kanskje på Nordre Kråkerøy eller et annet sted? Hva mener du?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En god aktivitetspark er en møteplass hvor alle typer mennesker fra alle generasjoner føler seg velkomne. Hvor man kan drive med uorganisert aktivitet i trygge og trivelige omgivelser.

En aktivitetspark er et sted som tilbyr, og innbyr til, aktivitet. Akkurat det skal vi i Miljøpartiet De Grønne jobbe for å få realisert i løpet av de neste åra.

Erik Skauen, gruppeleder for Fredrikstad MDG.

Forebyggende arbeid for å bedre folkehelsa er viktig for oss i MDG. Det skaper gode liv og er økonomisk bærekraftig. Vi i MDG jobber under mantraet at det skal være trivelig der du bor.

En by som utvikles etter menneskenes behov blir triveligere for alle aldersgrupper å bo i.

- Det som er så fint, er at det som skjer i skolehagen kan gi de elevene som ikke trives med pult- til tavleundervisning overskudd til å takle de timene, fordi de har funnet en ny arena for mestring. Det er vakkert og viktig, sier Gunhild Vigdisdatter (MDG)

Aktivitetspark i byen er noe vi i MDG har jobbet med lenge, i godt samarbeid med den lokale rullebrettklubben. Folka i klubben sitter med masse god kunnskap, har stort pågangsmot og mange tiår med erfaring om uorganisert aktivitet, inkluderingsarbeid og byutvikling. Blant annet forteller de om stor interesse fra jenter, i alle aldre, dersom forholdene legges til rette for det.

Det å jobbe som politiker har vært nybrottsarbeid for oss i MDG. Vi har hatt lite kunnskap om politisk arbeid i praksis. I løpet av de tre og et halvt siste åra har vi fått mer innsikt i og erfaring om hvordan vi kan jobbe frem reelle resultater, og opplever nå at vi har bedre forutsetninger til å få til politikk vi mener er viktig for folka og naturen i kommunen vår. Gjør vi et godt valg til høsten, skal vi fortsette å jobbe hardt på mange områder, blant annet for en stor aktivitetspark i byen vår.

Det skal være en godt utformet park der det også er trivelig å bare henge, med medbrakt termos og bok.

Litt mer presist ønsker vi i MDG å få bygget en aktivitetspark med hovedvekt på rullende aktiviteter.

En park der familier, barn, unge, eldre og besøkende kan komme med rullebrettet, sparkesykkelen, rullestolen eller rulleskøytene for å leke og bevege seg uten å bli vurdert, uten konkurranse, kun for å ha det gøy samtidig som man bruker kroppen i frisk luft.

Det skal være en godt utformet park der det også er trivelig å bare henge, med medbrakt termos og bok.

Flere byer har de senere årene bygget slike rullende aktivitetsparker med stort hell. Parkene i Gjøvik, Drammen, Kragerø, Oslo og Mjøsparken i Brumunddal har blitt sentrale møteplasser for kommunens innbyggere. De bidrar til mer inkludering og er viktige bidrag til økte besøkstall. Noe som igjen skaper mer besøk til annen næring.

På bakgrunn av dette og mer – det vil si bedre folkehelse, trivelig og trygg møteplass, inkluderingsarena og økt omsetning for flere andre aktører i byen – mener vi dette er gode investeringer for Fredrikstad kommune.

Samtidig som byen skal fortettes blir det et stigende behov for å håndtere regnvann på en mer åpen, fleksibel og bærekraftig måte. En slik aktivitetspark kan være med å løse disse utfordringene lokalt ved å utforme parken slik at regnvannet både kan ledes bort og fordrøyes fra å bli et problem.

Så da blir spørsmålet til dere, kjære innbyggere: Hvor bør denne parken lokaliseres? Kan Tollboden være stedet, eller kanskje på Nordre Kråkerøy eller et annet sted? Hva mener du?

Mer fra: Debatt