Debatt

Rødt sier «nei takk» til Olavsborg kristne skole

Fellesskolen er vårt viktigste sosiale lim, og en grunnstein for like muligheter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødt vil ha en fellesskole hvor barn fra ulike miljøer møtes, en skole som bidrar til elevenes refleksjon og undring.

Vi har godt av å møte mennesker som ikke er helt like oss selv. I tillegg til å være læringsarena er skolen en arena for å skape forståelse og toleranse for mangfold, dette er viktig for å videreutvikle demokratiet. Eliteløp eller religion har ikke noe i grunnskolen å gjøre.

Oppvekstutvalget behandlet regjeringens høring om endringer i privatskoleloven i møte 25.01.23. Regjeringen foreslår at det skal legges vesentlig vekt på vertskommunens vurderinger ved søknader om godkjenning av nye skoler. Flertallet i Oppvekstutvalget støtter forslaget og regjeringens vurderinger om at det er til det beste for lokalsamfunnet at barn og unge møtes i fellesskolen uavhengig av hvilken bakgrunn de har.

I tillegg får opprettelse av private skoler konsekvenser for økonomien i fellesskolen, den offentlige skolen. Midlene følger eleven og kommunen kan miste rammetilskudd tilsvarende en eller flere skoleklasser. Elevene som starter i den private skolen kommer ikke fra en enkelt klasse eller skole. Det betyr at kommunen må drifte det samme antall klasser med mindre midler. Dette rammer kvaliteten i fellesskolen.

Flere privatskoler åpner også for større segregering i elevmassen, der man på sikt risikerer at elevsammensetningen blir svært homogen. Privatskoler står i sterk kontrast til det samfunnet vi ønsker oss, et samfunn med små forskjeller og hvor fellesskapet fortsatt står sterkt.

Nylig kunne Fredriksstad Blad melde om at Olavsborg Kristne Skole ønsker å etablere seg i Fredrikstad. Helt på siden av om man er for eller mot privatskoler, så er skoler som dette en skikkelig dårlig idé. Motivet for å drive religiøse skoler er å understreke denne spesielle religionens forrang fremfor andre livssyn, det bygger opp en «oss» og «dem» holdning.

Og i aller ytterste konsekvens kan man få tilstander som de som ble avdekket i Brennpunkt-dokumentaren «Guds utvalgte». Her oppga tidligere elever at det ble utøvet sterk sosial kontroll og at det ble tegnet et fiendebilde av verden utenfor trossamfunnet. Når menighetslivet og skole ikke skilles mister barna en arena for å utforske og utfordre. Det er urovekkende når barn blir isolert fra omverdenen og får begrenset sin frihet til å velge venner, kjærester og aktiviteter.

Derfor bør skolen være religions- og livssynsnøytral.

Rødt vil ha en god fellesskole som møter alle barn og unge med respekt, uavhengig av bakgrunn, kultur og religion. Fellesskolen rommer et mangfold som bidrar til forståelse for ulike meninger og verdier i storsamfunnet. En skole som er en del av lokalsamfunnet, som også gir mulighet for at foreldre med ulik bakgrunn kan møtes. Fellesskolen er vårt viktigste sosiale lim, og en grunnstein for like muligheter.

Mer fra: Debatt