Debatt

Demenskor i Fredrikstad

Det koster lite – og betyr mye.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Helene Saloua Apenes Matri og Simon Appelberg Laabak, Fredrikstad Arbeiderparti

I den nye TV-serien Demenskoret – NRK møter vi en rekke mennesker som har til felles at de har en demenssykdom. Vi får lov til å komme nærmere inn i hverdagslivet til noen av dem og se hvordan sykdommen påvirker dem, og sine nærmeste.

Demens er en fellesbetegnelse for en del ulike sykdommer som skader hjernen ved at hjerneceller dør, og det er vanlig med symptomer som hukommelsestap, vanskelighet for å orientere seg og vansker med språket. Den vanligste typen demens er Alzheimer. Ifølge nasjonalforeningen for folkehelse har over 100.000 mennesker i Norge demens, og de antar at antallet vil dobles de neste tjue årene. Det finnes heller ingen kur for demens i dag.

Vi har flere gode tilbud i byen vår for mennesker med demens, blant annet med et demensteam som kan gi gode råd og veiledning. Det arrangeres også TorsdagsTUR, som er et fint møtepunkt og mulighet for aktivitet i form av en tur for mennesker med demens og pårørende. Vi har også pårørendeskolen som er et tilbud med fem kurskvelder med mye nyttig informasjon for pårørende til en person med demens. Likevel ønsker vi alltid å forbedre tjenestetilbudet vårt, og gjøre hverdagen og livet bedre for mennesker med ulike behov.

I NRK serien beskriver flere av kordeltakerne og de pårørende tilbudet som noe de har merket at har ført til en endring i hverdagen. For mange kan det være fint å møte andre som har samme sykdom, og kjenne at man ikke er alene i det som ofte kan føles ensomt.

I Fredrikstad jobbes det nå med å få etablert et lignende tilbud. Det ble i sammenheng med serien gjennomført et forskningsprosjekt, hvor resultatene man fant tilsa at deltakerne fikk bedre humør etter korøvelsene. Det er fortsatt behov for mye forskning på demenssykdom – men resultatet fra denne studien og annen forskning som er gjort tidligere viser oss at å bruke musikk og sang som både behandling og rekreasjon kan være veldig givende, både for de som selv er rammet av sykdommen, og de rundt.

Derfor ønsker Fredrikstad Arbeiderparti at vi skal ha et slikt tilbud her. Det koster lite – og betyr mye. Vi gleder oss til å følge prosjektet videre – og oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme!

Simon Appelberg Laabak og Helene Saloua Apenes Matri, Fredrikstad Arbeiderparti

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt