Debatt

100 dager ved roret

Samtidig med krisehåndteringen har vi jobbet med å gjøre virkelighet av den politikken og sakene vi gikk til valg på.

«Høye strømpriser er sosialt urettferdig og øker forskjellene mellom folk. Vi har normalt et veldig effektivt kraftsystem i Norge, men det har ingen sosial fordelingsprofil. Det er en politisk oppgave, og den tar regjeringen.»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lørdag er Arbeiderparti-Senterpartiet regjeringen 100 dager gammel. Før valget presenterte Arbeiderpartiet en plan for de første 100 dagene, med saker og tiltak vi ønsket å prioritere de første 100 dagene på vakt. Disse sakene markerer et skifte i politisk retning, enten det er brillestøtte til barn eller avvikling av karensperioden i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Stein på stein skal vi styrke velferdstjenestene og fellesskapet. I tillegg til sakene vi gikk til valg på har perioden vært preget av behov for akutte tiltak i møte med ny virusvariant og strømkrise. Vi fortsetter arbeidet for et samfunn med mindre forskjeller, gode velferdstjenester og en trygg jobb til alle.

Pandemi

Nok en gang har vi blitt påminnet om hvor uforutsigbart livet er i pandemi. Fra å gå fra gjenåpning i fjor høst har vi igjen vært gjennom uker med strenge smitteverntiltak. Dette påvirker oss alle. Etter snart to år med unntakstilstand er slitasjen høy på mange arbeidsplasser som står i førstelinja. I enkelte sektorer kommer høyt sykefravær og mangel på vikarer i tillegg til den daglige pandemihåndteringen. Vi skal gjør det vi kan for å lette byrden for vanlige folk og bedrifter. Dessverre finnes det ikke tiltak som demmer opp for alle de negative konsekvensene pandemien fører med.

Strømkrise

I tillegg til ny runde med nedstengning opplever vi nå en strømkrise med skyhøye priser. Strømkrisen rammer urettferdig, derfor jobber regjeringen med rettferdige løsninger for å lette den økonomiske byrden for vanlige folk. Vi har lagt fram en tiltakspakke for å avhjelpe husholdningene i en vanskelig periode. Eksempelvis vil ordningen sikre at en enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2 463 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

Tilgangen på strøm er et velferdsgode som er grunnleggende i et mørkt og kaldt land som Norge. Dagens strømpriser er en byrde for mange, og skaper stor usikkerhet og uro både hos folk og næringsliv.

Vårt utgangspunkt i møte med krisen er målet om å redusere forskjeller og gjøre hverdagen enklere for vanlige folk.

100 dager i regjering

Samtidig med krisehåndteringen har vi jobbet med å gjøre virkelighet av den politikken og sakene vi gikk til valg på. I løpet av de første 100 dagene har vi gitt folk med lave og middels inntekter lavere skatt, og økt skatten for dem med høye inntekter og store formuer. Vi senker prisen på barnehage og SFO, og gjør jobbreisen billigere for folk i hele landet, ved å senke ferjeprisene og øke pendlerfradraget.

Vi har startet arbeidet med å snu sentraliseringen forrige regjering drev fram i åtte år. Vi har styrket kommuneøkonomien for å sikre gode, trygge tjenester nært folk i hele landet. Og, vi har startet en storrengjøring i arbeidslivet for å styrke folks rett til en trygg arbeidshverdag og hele, faste stillinger.

Noen enkeltsaker jeg vil trekke fram er styrking av ordningen med brillestøtte til barn, lovfesting av heltidsnorm og styrking av deltidsansattes fortrinnsrett, styrking av lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, løft for flere læreplasser. Vi har satt i gang arbeid for å stanse avskiltingen av lærere som Solberg-regjeringen innførte, skrotet karakterbasert opptak i videregående og sikret full momskompensasjon til idrett og frivillige.

Målet er å gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet.

Mer fra: Debatt