Debatt

Har du Rygge(n) fri, Schou?

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre anklager Senterpartiet for å svikte Rygge. Er det noen som vet hvordan regjeringas politikk fungerer er det folk i Rygge og Østfold.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rygge sivile flyplass ble stengt nærmest over natten på grunn av regjeringas flyseteavgift i 2016. Flere hundre mista jobben.

Denne gangen handler det om Forsvaret. Høyre og Schou har ikke troverdighet i dette spørsmålet heller. Hvis vi skulle tatt Høyre på alvor hadde de for lengst sørget for å styrke bemanninga ved Rygge flystasjon og ikke minst slutta å somle, men gjennomført Stortingets klare vedtak om å bestille nye helikoptre til Forsvaret.

Det er også en svakhet med regjeringens beredskapspolitikk at en ikke kan samkjøre politiet og forsvarets ressurser på best mulig måte for å sikre trygghet for folket. Dette må være et kroneksempel på nettopp svikten i regjeringens system.

Senterpartiets forslag om å flytte tre helikoptre fra Rygge til Bardufoss rokker ikke ved beredskapen og heller ikke ved det faktum at Rygge flystasjon er og skal være hovedbase for Luftforsvaret i Sør-Norge. Denne skal også styrkes i åra framover når nye helikoptre er på plass.

Om tre helikoptre flyttes nordover blir hele tolv Bell-helikoptre igjen på Rygge, to av disse står kontinuerlig tilstedevakt. I tillegg kommer politiets helikoptre ved beredskapssenteret på Taraldrud i Nordre Follo og redningshelikoptret som også er stasjonert på Rygge. Vårt forslag er altså ikke i strid med faglige råd eller Gjørv-kommisjonen, helikopterberedskapen er betydelig styrket siden 22. juli.

For å være klinkende klar: Det vil fortsatt være en tilstrekkelig helikopterkapasitet på Østlandet. Dette handler ikke om lokalpolitikk, men en helhetlig nasjonal beredskap. Rygge er en viktig aktør i det norske forsvaret, og vil fortsatt være det i fremtiden.

Dersom vårt forslag om å flytte noen få helikoptre til Bardufoss hadde fått flertall ville dette styrke totalberedskapen i landet, uten å svekke aktivitet eller beredskap på Rygge og Østlandet. Når Høyre uttaler seg om sikkerhet og beredskap bør vi alle ta det med en klype salt. Så langt i april har både sakene om salg av Bergen Engines til russiske interesser og smittevernberedskap vist at regjeringen har store problemer med å forstå hvordan det norske folks interesser og beredskap ivaretas.

Mer fra: Debatt