Debatt

«Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»

LEDER: Har mangelen på sykehjemsplasser bremset nye tanker om hvordan demente skal bo – som friere bevegelighet og hjemlig atmosfære? spør Tomm Pentz Pedersen i torsdagens leder.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

For fire år siden ble planene om en demenslandsby på Veum lansert. Men et snaut år etter at Veum Smart City presenterte prosjektet ble det skrinlagt – ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) skyldte på Veum Smart City og eiendomsutvikleren på kommunen.

Norges første demenslandsby står snart ferdig i Bærum. Byggingen av Carpe diem demenslandsby begynte i fjor høst og planen er at brukerne kan flytte inn i juni 2020. Bruttoarealet er på hele 17.000 kvadratmeter med 158 plasser i bo- og behandlingssenteret, fordelt på 136 rom i bofellesskap og 22 rom i somatisk avdeling. Trygghet og mestring for beboerne er viktige målsettinger i området som får kafé, grendehus, butikk, frisør og treningslokale.

Demenslandsbyen De Hogeweyg i Nederland har vært utgangspunktet for flere av de planlagte demenslandsbyene som bygges i Norge. Erfaringene fra Nederland er at beboerne blir mindre stresset og har mindre uro – men i Norge er det også kritiske røster til store fellesskap for demente. – Det er en illusjon å tro at demente har glede av å bo med 200 andre demente, sier Steinar Barstad, seniorrådgiver i Senter for omsorgsforskning til TV 2.

Første trinn av Østsiden sykehjem åpnet for drøye fire år siden. Korttidsplasser, forsterket avdeling, langtidsplasser og dagtilbud for demente er prosjektet – men reelt har store deler av sykehjemmet fungert som avlastningssykehjem. Ergo har ikke erfaringer og utvikling innen demensomsorgen fått førsteprioritet – på et sykehjem tettpakket med velferdsteknologi og kompetanse. Kanskje vurderingen nå ville ha blitt at det ikke gir god livskvalitet å bli sperret inne på en lukket avdeling resten av livet – men heller ta i bruk større skjermede områder.

Stor sykehjemsmangel gjør ikke situasjonen enklere.

LES OGSÅ: Får kjenne skoen trykke: Skauens (MDG) mor fikk sykehjemsplass i Halden

LEDER: «Det er all grunn til å dra i snora og tenne varsellampene i rådhusets korridorer»

MENINGER: «Vi må ha flere ansatte og styrke demensteamet»

Mer fra: Debatt