«Det er all grunn til å dra i snora og tenne varsellampene i rådhusets korridorer»

Det har blitt færre sykehjemsplasser de siste årene og «ekstraordinære tiltak» begrenser seg nå til enkle løsninger som å sende eldre og syke ut av kommunen, skriver Tomm Pentz Pedersen i tirsdagens leder.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

Lørdag kunne du lese om den sterkt pleietrengende 86-år gamle Fredrikstad-kvinnen som i mangel av sykehjemsplasser har blitt plassert på Iddebo sykehjem i Tistedal, Halden. Etter utskriving fra sykehuset på Kalnes hadde ikke Fredrikstad kommune korttidsplass å tilby – alternativet ble å sende kvinnen til en kjøpt sykehjemsplass i Halden. Det medfører at ektemannen må kjøre åtte mil hver dag for å besøke kona. 

Pensjonistpartiets Marianne Kristiansen skriver at Helse- og velferdsutvalget nylig ble orientert om at det daglig er rundt 20 utskrivningsklare pasienter fra sykehusene som Fredrikstad ikke har plass til å ta imot. Dessverre er ikke dette en utfordring av nyere dato – allerede for tre år siden fikk vi kjennskap til pasienter med ekstra liggetid på Kalnes fordi Fredrikstad kommune ikke hadde ledig kapasitet. Tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen uttrykte allerede den gangen bekymring: – Forutsetningene med samhandlingsreformen er ikke innfridd. Vi lykkes i deler av arbeidet, men behandlingskjeden må bli mer sammenhengende. 

Snart åtte år etter at samhandlingsreformen ble innført ser det ut til at «flaskehalsen» for pasienter som skal utskrives fra sykehus og sendes til kommunale behandlingssteder blir trangere og trangere. Målet om «rett behandling – på rett sted – til rett tid» blir kun en setning i reformens handlingsplan. 

Det er all grunn til å dra i snora og tenne varsellampene i rådhusets korridorer. Det har blitt færre sykehjemsplasser de siste årene og «ekstraordinære tiltak» begrenser seg nå til enkle løsninger som å sende eldre og syke ut av kommunen. Vi ønsker også å bli spart for ordfører Jon-Ivar Nygårds utsagn: – Jeg tenker at det er bedre å få en plass i Halden kommune enn ikke å få noen plass i det hele tatt. Med sykehjemsplass i andre kommuner medfører det en ekstra belastning for pårørende – men det er pasienten som bærer byrden.

Eldre og alvorlig syke med tilmålt tid har krav på «å komme hjem». 

Meninger: «I stedet for å bygge sykehjem og omsorgsboliger skal Arena Fredrikstad bygges – til 800 mill.»