Demokraten

Willy Dørje-Berg sovnet stille inn

25. april fylte grunnleggeren av Soli Brug 100 år. Søndag døde han.

Willy Dørje-Berg var kjemiingeniør fra NTH, og har vært ansatt ved Aktieselskapet Borregaard som forsker, driftsingeniør og etter hvert leder av konsernets tekniske kundetjeneste for cellulose.

I 1975 leste sivilingeniøren Dørje-Berg en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad om Sanne og Soli Brug som var totalt i forfall. Noe måtte gjøres før den gamle herregården fra 1500-tallet forsvant.

Rødt kafébygg med mennesker på uteservering.

Resultatet ble at Willy Dørje-Berg kjøpte husene sammen med sin kone, keramikeren Eva Dørje-Berg. Etter en omfattende restaurering ble den første utstillingen arrangert i 1978. Familiebedriften har siden hatt utstillinger fra mange kjente kunstnere. Et høydepunkt var Pushwagner-utstillingen i 2010.

Kunstmaleren Odd Skullerud fra Onsøy i Fredrikstad hadde jubileumsutstilling på Soli Brug i 2018.

– Et fantastisk sted med meget dyktige mennesker. Willy Dørje-Berg hadde jeg glede av å møte flere ganger. En humorist og skøyer av rang, som fikk til utrolig mye, minnes Skullerud.

Willy Dørje-Berg er tildelt Tune kommunes kulturpris, Sarpsborg kommunes Olavspris og Kongens fortjenstmedalje i gull.

På Facebook skriver familiebedriften at det er lagt ut en kondolanseprotokoll på bruket i dagene fremover. Det vil bli en avskjed i stillhet for kun de nærmeste.


---

Grønt landskap med rødmalte bygg i sentrum.

Soli Brug

  • Var på et tidspunkt Skandinavias største sagbruk. I årene 1860-1880 var bruket Nord-Europas største med omlag 600 arbeidere. Driften ble nedlagt i 1925.
  • Willy Dørje-Berg og familien kjøpte bruket i 1975 og har siden restaurert den gjenværende bygningsmassen.
  • Siden 1978 har Soli Brug fungert som kunst- og kulturarena med galleridrift, og senere også rammeverksted og kafé.

Kilde: visitnorway.com

---