Demokraten

– Vi må prosjektere enda et nytt sykehjem, i tillegg til nye Onsøyheimen

Bjørnar Laabak (Frp) mener Ap prioriterer andre ting enn eldreomsorgen. – Feil. Eldreomsorg og helse er meget høyt prioritert, kontrer ordfører Siri Martinsen (Ap).

Fremskrittspartiets Bjørnar Laabak har en klar anbefaling i møte med underskuddet på kommunale sykehjemsplasser.

– Jeg mener vi må prosjektere enda et sykehjem nå i tillegg til nye Onsøyheimen, uten å nedlegge noen av de gamle. Vi vil trenge minst et par hundre plasser de nærmeste årene, og ikke minst øke kapasiteten i forhold til demente brukere. Vi må øke antall plasser og vi må øke antall tilrettelagte, muligens samlokaliserte boliger, sier Laabak (Frp).

– Mange trenger en snor å dra i

Frp og Pensjonistpartiet har siden stengningen av Emil Mørchs minne i 2019, kjempet for en gjenåpning. Denne og flere tiltak er en kamp gruppeleder Bjørnar Laabak ikke har planer om å gi opp.

– Det viktigste for meg og Frp er at eldre skal få sykehjemsplass dersom de trenger det. Emil Mørch dekker ikke hele behovet, men dersom vi åpner, vil det hjelpe noe på antall tilgjengelige plasser. Mange trenger en snor å dra i. Kampen avsluttes ikke før kommunen har tilstrekkelig antall plasser for våre eldre innbyggere som har behov for plass, mener Laabak og fortsetter:

– I tillegg til gjenåpning av Emil Mørch, må vi komme i gang med bygging av «Holmen II». Når nye Onsøyheimen har blitt tatt i bruk, vil vi ikke nedlegge sykehjemsplasser dersom det medfører ventelister. Eldreomsorgen må prioriteres mye mer enn sittende flertall gjør. Vi vil rett og slett nedprioritere kommunale oppgaver som ikke er relatert til barn, oppvekst, omsorg og eldre.

– Vi kan ikke la eldre og pleietrengende betale prisen for bosetting, sekundærtilflytting, galopperende sosialhjelpskostnader, høyt sykefravær, manglende vedlikehold, konsulentbruk, juridisk bistand, sykkelprogrammer, klimatiltak og symbolpolitikk. Underskuddet på sykehjemsplasser er en konsekvens av Arbeiderpartiets prioritering av andre ting enn nettopp eldreomsorgen. Bærekraftig eldreomsorg handler om prioritering. Kommunen har manglet penger under skiftende regjeringer, da må eldre prioriteres innenfor den rammen man har.

– På et tidspunkt øker behovet for hjelp

Flere eldre, og kommende pleiegenerasjon, ønsker å bo hjemme lengst mulig. Ser dere ikke dette forholdet, Bjørnar Laabak?

– Vår kommune er flinke til å kartlegge og installere hjelpeutstyr i boliger til eldre. Vi har en god hjemmetjeneste, og det er viktig å sette søkelys på at alle skal få bo hjemme så lenge det er mulig og så lenge den enkelte ønsker. Men på et tidspunkt øker behovet for hjelp, og det er da vi er nødt til å ha vesentlig flere sykehjemsplasser enn i dag. Flere eldre vil også øke antallet som vil bo i sykehjem og antallet som vil bo hjemme, svarer Bjørnar Laabak (Frp), og legger til følgende om behovet for kommunale boliger:

– I september-rapporten (2021) til Fredrikstad kommune sto det at det i august var 30 familier på venteliste til kommunal bolig, hvorav 92 barn. 266 av 280 omsorgsboliger er i bruk. Østsiden eldresenter har flere ledige boliger i påvente av rehabilitering, og per august var det 51 på venteliste til omsorgsbolig.

(Saken fortsetter under bildet)

Fredrikstad Frp og Pensjonistpartiet har siden stengningen av Emil Mørchs minne i 2019, kjempet for en gjenåpning. – Emil Mørch er ikke egnet til lovlig sykehjemsdrift, sier ordfører Siri Martinsen (Ap).

Sammensatt tjenestebehov

Ordfører Siri Martinsen (Ap) mener løsningen på tjenestebehovet innen eldreomsorgen er sammensatt, og følger ikke Bjørnar Laabaks forslag om å umiddelbart begynne prosjekteringen av enda et nytt sykehjem i Fredrikstad.

– Det aller viktigste for oss er at mennesker får hjelp når de trenger det. Vi vurderer fortløpende hvilke tjenestebehov som trengs. Bystyret har nylig behandlet første del av vår nye plan for helse- og velferdsbygg mot 2040, og del to av planen, med en mer konkret langtidsplan, forventes å komme til politisk behandling nå i 2022.

– Eldreomsorgen må handle om mer enn bare sykehjem og sykehjemsplasser. Det må handle om hvordan vi kan legge til rette for at flere av de som ønsker det kan få tilrettelagt sin hverdag slik at de kan bo lengst mulig hjemme, selv ved sykdom. Det betyr, slik vi gjør det nå, å satse på velferdsteknologi, samarbeid med sykehuset om god oppfølging i hjemmet, tjenester som sikrer trygghet i ditt eget hjem, og flere bemannede og ubemannede omsorgsboliger som er tilrettelagt for innbyggere som opplever tap av funksjon. Ovennevnte, sammen med gode sykehjem, er viktige tjenester for å møte framtidens behov, sier Martinsen.

Fredrikstad-ordføreren kan ikke fastsette en eksakt dato for åpning av nye Onsøyheimen, men forteller at det ikke er lenge til.

– Entreprenøren som har ansvaret for byggingen av Onsøyheimen melder at fremdriften følger planen med god margin. Vi gleder oss til å åpne et nytt og moderne sykehjemsbygg i Onsøy. Det har vi ventet på, sier Martinsen, og legger til følgende om en mulig gjenåpning av Emil Mørchs:

– Emil Mørchs minne er ikke egnet til lovlig sykehjemsdrift. Vi venter utålmodig på en anbefaling fra kommunedirektøren om hva som skal skje med bygningsmassen.

Onsøyheimen erstatter Fredrikstad korttidssenter

Vil det bli andre sykehjem som legges ned når nye Onsøyheimen åpner?

– Vi erstatter gammel bygningsmasse med ny, samtidig som vi øker antallet sykehjemsplasser. Det vil si at plasser flyttes samtidig som det blir flere av dem. Onsøyheimen skal i første omgang erstatte tilbudet kommunen nå har på Fredrikstad korttidssenter, svarer ordfører Siri Martinsen (Ap).

– Når det gjelder Torsnes sykehjem har bystyret vedtatt at det fortsatt skal være drift i lokalene.

(Saken fortsetter under bildet)

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap).

Venter på «Holmen II»

Laabak etterlyser også handling relatert til «Holmen II». I august 2019 presenterte Fredrikstad Arbeiderparti denne planen, hva skjer?

– Vi har bestilt dette politisk og venter utålmodig på administrasjonen som skal følge opp saken ut i markedet, svarer Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) til Dagsavisen Demokraten.

Til Fremskrittpartiets Bjørnar Laabaks oppramsing av hva partiet ønsker å nedprioritere av kommunale oppgaver, og at Arbeiderpartiet prioriterer andre ting enn eldreomsorgen, har Siri Martinsen (Ap) følgende avsluttende kommentar:

– Dersom man ser på budsjettene og planene som bystyret vedtar, og den politikken som vedtas i helse- og velferdsutvalget, viser dette at eldreomsorg og helse er meget høyt prioritert. At Laabak ikke er enig, er ikke noe nytt, men det gir ham ikke rett i det han sier.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen