Nyheter

Raske bad og vegger har satt fart på Onsøyheimen

Byggingen av nye Onsøyheimen går unna. Kommunen tar sikte på å overta sykehjemmet to måneder tidligere.

Sykehjemmet skal stå klart til å huse 120 beboere fra slutten av 2022, og erstatter flere tiårs sykehjemsdrift på samme sted. Gamle Onsøyheimen, med om lag halvparten av kapasiteten til det nye, sto på tomta fra 1969 til det ble jevnet med jorda i 2017.

– Framdriften er god og bygget skal være tett før jul, forteller Knut Håkensen, som er byggherre Fredrikstad kommunes prosjektleder.

Håkensen har for øvrig et spesielt personlig forhold til tomta fra barndommen, en historie Dagsavisen Demokraten fortalte i forbindelse med at byggingen ble igangsatt:

Raskere – ikke dyrere

God framdrift i byggeprosessen betyr imidlertid ikke at politikere og skattebetalere trenger å bite negler i frykt for store kostnadsoverskridelser, skal vi tro Håkensen.

– Nei, vi holder fint budsjettrammene på 550-560 millioner kroner for dette bygget, slår han fast.

Håkensen er også glad for å kunne meddele at kommunen får overta et ferdig sykehjemsbygg to måneder tidligere enn det som først var offisielt planlagt: Desember neste år. Og det bekrefter prosjektleder Tore-Jan Rønning i byggefirmaet Asker Entreprenør at Fredrikstad kan glede seg til allerede nå.

– Vi overleverer bygget til kommunen 1. oktober, det kan jeg si nå. Det har kommunen naturligvis takket ja til. Vi kom for så vidt inn i kontrakten med det som en plan og en ambisjon, selv om det offisielle overtakelsestidspunktet har vært desember neste år. Hovedårsaken til at vi klarer det er valg av byggemåte, forteller Rønning.

Nye Onsøyheimen sykehjem er under oppføring på Ørebekk. Bildet viser framdriften per 11. oktober – ett år før overlevering til Fredrikstad kommune.

Ferdige bad og vegger

Entreprenøren har gått for en del prefabrikkerte byggeelementer, som ferdige badekabiner og yttervegger med vinduer og isolasjon på plass. Bad og vegger er blitt løftet på plass.

– Sammenlignet med plassbygde bad og yttervegger, og kombinert med logistikken i prosjektet, har det gjort at framdriften er såpass god, forklarer Håkensen.

Sammen med tre kolleger har han selv kontor på byggeplassen og følger opp prosjektet på vegne av kommunen gjennom daglige og ukentlige møter med entreprenøren, som han beskriver et godt samarbeid med. Rønning er enig.

– Vi har et godt samarbeid med kommunens folk. Framdriften er også et resultat av god planlegging, mener Rønning.

– I tillegg til valg av ferdige byggeelementer, ligger en nitid planlegging av logistikken til grunn. Vi fikk kjøpt av riktige leverandører til riktig tid. Så valgte vi også å jobbe med tre tårnkraner selv om vi ville greid oss med to, noe som gjør at vi kommer raskere til mål. Stål- og hulldekker i bæresystemet var et premiss her fra starten, men likevel: Det er også en fordel for framdriften, forklarer Rønning.

Prosjektleder Tore-Jan Rønning for Asker Entreprenør konstaterer at byggingen av nye Onsøyheimen sykehjem holder tidsskjemaet så langt, noen måneder etter byggestart.

– En veldig gledelig nyhet

Fløyene til venstre og til høyre for framsiden av bygget skal bli nye hjem for mange Fredrikstad-innbyggere. På hver av de fem avdelingene blir det tre boenheter med åtte personer i hver, spesielt tilrettelagt for personer med demens.

I midten av bygget blir det fellesarealer med stuer og oppholdsrom, mens den store kantina og kafeen bygges i første etasje. På bakkeplan installeres også rom for søppelhåndtering, mens parkeringshuset bygges på baksiden, tilpasset terrenget.

Inn i nye Onsøyheimen skal også et dagsenter med det nyeste innen velferdsteknologi som en del av omsorgstilbudet. Kino, kafé, frisør og fotpleie skal også inn i bygget.

– Vi ønsker at det skal bli en heim for flere enn dem som bor der, en åpen institusjon med en inviterende holdning til nærmiljøet rundt. Vi håper det blir et samlingspunkt for lokalmiljøet på Gressvik, sa daværende ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) da han innviet byggeplassen i mars.

21. oktober tar partifelle Siri Martinsen over klubba og i løpet av de kommende ukene skal plan for helse- og omsorgsbygg behandles i formannskapet og bystyret.

– Det er jo en veldig gledelig nyhet at et så stort prosjekt kan leveres før tiden, som følge av gode entreprenører og et godt samarbeid, sier påtroppende ordfører Martinsen.

Hun er glad for snart å kunne overta et moderne sykehjemsbygg og for at kommunen kan tilby flere plasser til beboere, men understreker samtidig:

– Det er ingen tvil om at vi går en tid i møte der befolkningen blir stadig eldre og der vi må tenke nytt om eldreomsorg. I Fredrikstad jobber vi med en slik endring i omsorgstilbudet for å møte kapasitetsbehovet, sier Martinsen.

Onsøyheimen anleggsplass

Nyeste fra Dagsavisen.no: