Demokraten

Berit (93) var med på kvinnekuppet for 50 år siden

Høsten for 50 år siden gikk en rekke kvinner på tvers av partier sammen for å kumulere kvinner inn i kommunestyret i Asker. Sentralt i det som av mange er blitt beskrevet som kvinnekuppet, sto Berit Ås fra Fredrikstad. Hun er stolt av det de fikk til.

Det begynte med bekymring for barnas trafikksikkerhet på skoleveien. I innflytterkommunen Asker var det mange som fikk seg bil tidlig. Men fortau, gangstier, sykkelveier og trygge steder å krysse trafikkert vei, det fantes ikke.

Asker var den tredje dårligste kommunen på trafikksikkerhet i Norge på den tiden. Brøytekantene var høye om vinteren og sikten dårlig. Det skjedde mange ulykker.

En annen viktig sak for de yrkesaktive mødrene var barnehageplasser. Det fantes nemlig ikke. Det fantes noen ytterst få barneparker som var åpne i fire timer. Der måtte barna være ute, og det fantes ikke toaletter, men kanskje aller viktigst: Det var ikke et tilbud som dekket behovet til familier der begge ektefeller var i arbeid.

Når menn går sammen for å få gjennom en sak eller for å få makt, kalles det strategi. Når kvinner gjør det samme, kalles det kupp.

—  Berit Ås


Husmorlaget tok initiativ

I anledning 50-års markeringen for kvinnekuppet i 1971, dro vi hjem til Berit Ås (93) for å høre litt mer om hva som skjedde i Asker den gangen og betydningen av kvinnekuppet.

– Det var Karla Skaare som egentlig først tok initiativ til å sette i gang en aksjon for å få kvinner inn på rådhuset, forteller Ås.

Skaare ledet Husmorlaget og ivret på å lære medlemmene å kumulere (personstemme) på listene, stryke representanter på en valgliste og føre opp nye på tvers av partiskillene.

---

Berit Ås (93)

Født Berit Skarpaas 10. april 1928 i Fredrikstad

Oppvokst i Fredrikstad og gikk på Trara skole. Begge foreldrene var lærere. Har bodd det meste av sitt voksne liv i Asker.

Professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utvikling av de fem hersketeknikker.

Internasjonalt er hun kjent for boka «Kvinner i alle land – håndbok i frigjøring» som ble første gang utgitt i 1981 og der hun lanserte hersketeknikkene «usynliggjøring», «latterliggjøring», «tilbakeholdelse av informasjon», «dobbeltstraffingen» og «påføring av skyld og skam». Den er utgitt i flere land.

Ås er æresdoktor i Danmark, Sverige og Canada, hun har holdt foredrag hele verden og fortsatt i dag engasjerer hun seg i politikk og samfunnsliv.

Berit Ås er ildsjelen bak Kvinneuniversitetet på Løten.

---

– Menn ble strøket fra valglistene, og kvinner ble ført opp, forteller 93-åringen med et smil på lur.

Det var Per Hovengen fra Modum som lærte opp kvinnene i hvordan de skulle bruke kulepennene mer bevisst. De oppfordret kvinner til å stryke menn fra valglistene og føre opp kvinner i stedet.

Gjennom en organisert kumuleringskampanje fikk kvinner flertall i kommunestyrene i Asker, Oslo og Trondheim. I seks andre kommuner fikk kvinnene over 40 prosent av plassene. I 441 av de 444 kommunestyrene var mannsflertallet intakt.

Det var kun 70 lister, og rettingen på disse førte til det som kalles kvinnekuppet i Asker, ifølge Ås. Kvinnene kom i flertall i kommunestyret med 27 representanter mot mennenes 20.

– Når menn går sammen for å få gjennom en sak eller for å få makt, kalles det strategi. Når kvinner gjør det samme, kalles det kupp. Ofte snakket vi sammen på dametoalettet, sier hun med et smil.

Asker kommunestyre var en av fire kommuner med flertall av kvinnelige representanter etter valget i 1971. Berit Ås var med på kuppet, og ser tilbake på det de oppnådde for 50 år siden.

Politiker ved en tilfeldighet

Ås var opprinnelig forsker og akademiker og ingen politiker. Det var etter et møte med tre britiske kvinnelige politikere på slutten av 60-tallet, som gjorde at hun søkte makt og innflytelse og meldte seg inn i Arbeiderpartiet.

– De tre kvinnene representerte Labour, Liberalistene og de konservative. Deres råd var: Meld deg inn i et parti som har makt – ergo Arbeiderpartiet. Søk den komiteen med mest penger – ergo bygningsrådet. Og dersom du søker samarbeid med andre kvinner på tvers av partigrenser, behøver du ikke alltid si at du har gjort det.

Etter valget i 1971 ble Ås varaordfører for Arbeiderpartiet i Asker. Høyres Jon Fossum ble valgt til ordfører.

Senere, etter EF-avstemningen i 1972, meldte Ås overgang til det som senere ble partiet SV. Hun ble partiets første partileder, en posisjon hun hadde til 1976. Hun satt på Stortinget for SV i perioden 1973 til 1977.

Frokostklubben

Om kuppet forteller hun hvordan kvinnene knyttet uformelle nettverk og dannet blant annet det de kalte frokostklubben før de kuppet kommunestyresalen og fikk flertall.

De fire sentrale kvinnene, i tillegg til Ås, var Marie Borge Refsum som representerte Høyre, Tove Bye (kona til Erik Bye) fra Senterpartiet og Kari Bjerke Anderssen fra Venstre.

– Vi møttes hver søndag klokka 07.00 hjemme hos hverandre. Det var så tidlig at ingen hadde stått opp. Der løste vi «verdensproblemene». Det kunne være alt fra internasjonal politikk til private ting som problemer i ekteskapet, problemer på jobben eller lokalpolitikk, sier Berit.

Gruppen besto av flere enn de fire damene, også Margaret Johansen og Beth Romstad deltok. Da Johansens bok «Damenes Vals» ikke ble anmeldt i noen aviser, tok de affære, brukte sitt nettverk av mediefolk og fikk forhåpentligvis fart på boksalget.

Gullgutten

Hjemmet til Berit Ås er fylt til randen av bøker, avisutklipp, forskningsrapporter og bilder. Hun har vært oppe tidlig for å finne et bilde fra en av de mer humoristiske sidene ved kvinnekuppet – nemlig Gullgutten.

Det var høsten 1972. Lions ville donere en skulptur, en statue av en naken ung, kvinne som skulle stå foran forsamlingslokalet Venskaben i Asker sentrum. Den var tenkt som en hyllest til Askers kvinner, men for «firerbanden» Berit Ås, Marie Borge Refsum, Tove Bye og Kari Bjerke Andersen, hørtes det mer ut som en fornærmelse.

I et følgebrev ba nemlig giveren om at statuen skulle stå blant buskene, så befolkningen kunne komme i intim kontakt med henne.

– Vi oppfattet det alle sammen som nesten pornografisk, vi måtte svare på dette, sier Ås.

Mennene syntes vi var irriterende. Jeg tror de fryktet oss fordi vi hadde faglig tyngde.

—  Berit Ås


Varslet mediene

Kvinnene fant fram til en ødelagt utstillingsdukke, fikk den reparert og sprayet i gull. Kunstneren Jane Mykle hadde også sørget for at dukken var atskillig mer velutstyrt nedentil enn en vanlig utstillingsdukke.

Damene varslet mediene om en kommende hendelse, og de var behørig til stede da dukken ble avduket av selveste ordføreren på den tradisjonelle torskemiddagen før jul.

– Det ble skandale! Det ble helt stille i rommet, sier hun.

– Jeg må få spørre, hvem har laget ham og hvem er modellen? sa ordfører Fossum.

– Det er jeg som har laget ham, men jeg har ikke hatt noen modell. Jeg har laget ham helt etter hukommelsen, svarte Jane Mykle.

– Han er finere enn dere tror, fortalte Jane Mykle senere til de andre kvinnene, og avslørte at hun hadde laget et ekstra ledd i lær, strategisk plassert, slik at statuens edlere deler kunne heves.

Planen var å heise dem under kaffen. «Tenk, det tror jeg blir for mye», svarte Høyres Marie Borge Refsum.

Og vaktmesteren på rådhuset kom dem uansett i forkjøpet. Han var snar om å dekke til de edlere deler og å få gullgutten ned i rådhusets kjeller.

Hva oppnådde de?

Kvinneflertallet i Asker var enige om flere store saker – blant annet fikk de gjennomslag for barnehagebygging. Asker ble en foregangskommune når det gjaldt barnehager.

På kvinnenes initiativ oppnådde de også mange seire når det gjaldt trafikksikkerhet. Fartshumper var et av flere slike tiltak. Og sist, men ikke minst, bevaring av naturområdet Konglungen og den verneverdige Heggedal Hovedgård. Ås er stolt over hva de fikk til.

– Mennene syntes vi var irriterende. «Dere snakker så mye», sa de.

– Jeg tror de fryktet oss fordi vi hadde faglig tyngde. Tove Bye hadde jussen, Kari Bjerke Andersen var arkitekt og kunne alt om lovverk og regulering. Og vi gjorde ting annerledes, som da jeg sang innlegget mitt i kommunestyresalen, sier Ås og setter i gang med sin egenlagde sang om «Konglungen, Konglungen, vi vil ha deg som du er».

Sangen må ha virket. Veritas ønsket å etablere seg på naturperlen Konglungen, men de endte opp ved Høvik i Bærum istedenfor da kommunestyrets flertall støttet Ås.

En annen viktig sak var da Kari Bjerke Anderssen påpekte at det var krav til antall biloppstillingsplasser ved utbygging av boligfelter, men at det ikke var krav til lekearealer for barn. Da kvinnene fremmet en sak om dette i kommunestyret før jul, sa en av de mannlige representantene: «La Berit og Kari få igjennom forslaget sitt, det er jo snart jul!»

– Det de ikke tenkte på der og da var at dette ville gi presedens for alle fremtidige utbygginger i Asker, sier Ås med et smil.

Berit Ås

Fikk du med deg denne?: Hun vekket norske kvinner til kamp. Her er historien om Martha Tynæs

Hvordan gikk det etterpå?

Ved kommunevalget i 1975 ble ikke så mange kvinner valgt inn. Allerede før valget i 1975 ble det klart at kvinnekuppets dager var over. De fleste av kvinnene takket nei til gjenvalg.

De hadde fortsatt hovedansvaret for familien. Politikken ble for tidkrevende, og kveldsmøtene var vanskelig å kombinere med barn og familie, selv om de hadde kjempet igjennom kompensasjon for barnevakt.

I Asker ble det kun valgt inn 10 kvinner i 1975. Kun fire av dem var med fra tidligere. I etterkant av kvinnekuppet i 1971, har flere velgergrupper prøvd samme metoden.

I 2021 er kvinneandelen atskillig høyere i både kommunestyrer og storting. Årsaken til dette er at flere partier har innført regler om at kvinner og menn skal være likt representert på listene.

På landsbasis er nå 40,5 prosent av kommunestyrerepresentantene kvinner, blant ordførerne er andelen noe lavere 33,4 prosent. På det nyvalgte Stortinget er kvinneandelen på 45 prosent.

---

Kvinnekuppet i Asker i 1971

• Husmorlagets Karla Skaare var frustrert over mennene i Asker kommunestyre som ikke ville bygge barnehageplasser og sikre skoleveier.

• Skaare fikk opplæring av Per Hovengen fra Modum i hvordan utføre kvinnekupp. Hun reiste fra husmorlag til husmorlag og lærte bort det hun kunne om kumuleringer og strykninger.

• Resultatet ble at 70 lister endret valgresultatet. Kvinnene kom i flertall i kommunestyret med 27 representanter mot mennenes 20.

• Kvinnene i Asker fikk til mye når det gjaldt trafikksikkerhet, framtidig barnehagebygging, planarbeid og ikke minst bevaring av naturområdet Konglungen og den verneverdige Heggedal Hovedgård.

• Også i Trondheim og Oslo ble kvinnene i flertall etter strykninger av menn og kumulering av kvinner.

---

FriFagbevegelseNyeste fra Dagsavisen.no: