Demokraten

Malin Krå Simonsen (Ap): – Jeg skal tipse om at vi bør ta en prat med Sarpsborg

Siden 2012 har Sarpsborg kommune hatt en mangfoldsplan. I Fredrikstad venter man fortsatt på planen som ble vedtatt av de rødgrønne samarbeidspartiene i 2019.

– Det er viktig at alle medarbeidere i kommunen og hele Sarpsborgsamfunnet har kunnskap om at vi har et stort mangfold blant våre innbyggere, sier Sarpsborg kommunes rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Flemming Johnsen.

En plan for hele mangfoldet i Sarpsborg

Sammenfattet mener Johnsen at mangfold er en ressurs, og likeverd en rettighet. Han utdyper:

– Alle har rett til likeverdige offentlige tjenester. Det innebærer at tjenesten skal tilpasses den enkelte slik at den får lik verdi uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, tro/livssyn, seksuell orientering og funksjonsevne. Alle innbyggere må bli inkludert og få mulighet til å benytte sitt potensial i utdanning, jobb og på fritiden.

Sarpsborg kommunes rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Flemming Johnsen.

Oslo kommune skriver at mangfoldet i byens befolkning skal gjenspeiles hos kommunens ansatte, på alle nivåer og i alle tjenesteområder. Er dette et mål som også Sarpsborg kommune jobber for?

– Ja. Så langt det er mulig er det viktig at alle virksomheter i kommunen speiler mangfoldet i kommunen. Det gir en god arbeidsplass forutsatt at mangfoldet ikke bare slipper inn, men også slipper til. Da er vi også en god rollemodell når vi er i dialog med privat og frivillig sektor, svarer mangfoldsrådgiver Flemming Johnsen, som nå ønsker å måle kommunens virksomheter på dette området.

Les også: – Min yngste sønn trodde at lærerne ikke visste at det gikk an å være homofil

Sarpsborg kommune har en egen plangruppe som utvikler mangfoldsplanen før vedtak i bystyret.

– Deretter er de samme medarbeidere en oppdragsgruppe for implementering og gjennomføring av planen. Jeg skal ikke være noe «gissel» for mangfold i Sarpsborg kommune. I planarbeidet og gjennomføringen er det dialog med representanter/organisasjoner fra hele mangfoldet, slik at den er forankret – ikke bare i kommunen – men også blant hele mangfoldet av innbyggere, forklarer Johnsen.

Mangfold er en ressurs, og likeverd en rettighet.

—  Sarpsborg kommunes rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Flemming Johnsen

God samhandling med alle skeive

I Dagsavisen Demokraten forteller Hege Hansen om hvordan hun vil hun sette søkelys på og synliggjøre fordommer og holdninger. Gi kunnskap til helsepersonell, familier, lærere og barnehageansatte om andre legninger.

Hvordan jobber Sarpsborg kommune med andre legninger i mangfoldsplanen?

– Dette skal inn i mangfoldsplanen. Og for at det skal være mest mulig oppdatert er vi avhengig av god samhandling med hele LHBTIQ-området; alle de skeive for å bruke en enklere terminologi. Hege Hansen kan sikkert bekrefte at jeg ønsker tett og god dialog med FRI og andre organisasjoner i arbeidet med å lage en best mulig plan også når det berører denne delen av mangfoldet, svarer mangfoldsrådgiver Johnsen.

Hege Hansen fra Fredrikstad har nå et spesielt søkelys på skeive eldre og hvordan helsepersonell møter dem.

Det innebærer dessverre ofte en utfordring å tilhøre en minoritet, mener Flemming i Sarpsborg kommune.

– Særlig innenfor områder der det er stigmatisering, stereotypier og fordommer. Noe det dessverre er mye av nå som mange ytrer seg i kommentarfelt og sosiale medier – gjerne helt kunnskapsløst og nedsettende om andre, og ofte anonymt. Jeg tror at når det gjelder legning og kjønnsidentitet så ser man på det som en personlig sak, og dermed ikke stiller åpne spørsmål.

– Den viktige/riktige måten å møte mennesker på, for eksempel eldre på sykehjem, er å være nysgjerrig på den du har foran deg. Gjør det enkelt og naturlig, med kunnskap. Det er den tryggheten og kompetansen vi ønsker å formidle i mangfoldsplanen.

Hege Hansen har allerede vært i kontakt med ansatte i eldreomsorgen. Som lesbisk og tidligere ansatt i lindrende omsorg, vil hjelpepleieren bidra til at beboere får beholde sin integritet og verdighet.

Inspirerer andre kommuner

I 2009 var Sarpsborg kommune ferdig med handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Deretter ble den utvidet til en mangfoldsplan i 2012.

Sarpsborg ligger langt foran andre kommuner i dette arbeidet?

– Jeg har ikke detaljert kunnskap om hvor langt andre kommuner har kommet, men en del kommuner og andre organisasjoner har tatt kontakt for å få innspill – ikke Fredrikstad, avslutter Sarpsborg kommunes rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Flemming Johnsen.

Fredrikstad ikke i mål

– Etter kommunevalget i 2019 vedtok de rødgrønne samarbeidspartiene i budsjett- og handlingsplan at Fredrikstad kommune skal ha som mål om å være den mest likestilte kommunen i landet, der alle har de samme mulighetene, sier leder av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune, Malin Krå Simonsen (Ap).

– Arbeidet med mangfold er et viktig satsingsområde, og kommunen er i gang med å utarbeide en plan for mangfold, likestilling og inkludering som skal ivareta likestillingsarbeidet i kommunen. Den planen venter vi på. Selv om vi har kommet langt, er vi ikke i mål, og vi må fortsette det viktige arbeidet i tiden som kommer.

Er det viktig å ha en mangfoldsplan?

– Vi kan behandle og vedta så mange planer vi vil, så selve planen er jo sånn sett ikke viktig. Det viktige er at vi er i stand til å følge og gjennomføre det som står i planen – det er det som betyr noe i folks liv, og det er det som er viktig for Arbeiderpartiet, svarer Krå Simonsen.

Den planen venter vi på!

—  Malin Krå Simonsen (Ap)

Flere kommuner har tatt kontakt med Sarpsborg kommune for innspill og erfaringsutveksling. Men hvorfor ikke Fredrikstad, Malin Krå Simonsen?

– Vi er alltid åpne for å lytte og lære av andre kommuners arbeid. Jeg skal tipse om at vi bør ta en prat med Sarpsborg, i tillegg skal jeg slå på tråden til gode politiske kolleger.

Malin Krå Simonsen, Fredrikstad Arbeiderparti

– Vi heier på mangfold

Sarpsborg har også en tett og god dialog med hele LHBTIQ-området. Bør Fredrikstad kommune invitere skeive til samtaler om mangfoldsplanen?

– Det er alltid klokt å lytte til de som har kompetanse på feltet. Ettersom planen utarbeides av administrasjonen, før den blir fremlagt oss politikere til behandling, kan jeg ikke svare på hva som gjøres eller har blitt gjort i det administrative arbeidet. Men jeg tenker at når vi får planen skal vi være lyttende for innspill, derav også fra kommunens rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg som vil være et viktig organ i det arbeidet. De representerer forskjellige interesser/grupper i samfunnet, inkludert LHBTIQ+-miljøet, og besitter kunnskap som vil være av stor verdi, mener Malin Krå Simonsen (Ap).

Både i kommunene Oslo og Sarpsborg er målet at mangfoldet i befolkningen skal gjenspeiles hos kommunens ansatte.

Et tema mangfoldsplanen vil kunne si noe mer om, når den kommer, sier Fredrikstad Arbeiderpartis, Malin Krå Simonsen:

– Vi heier på mangfold, og ser det som en styrke at Fredrikstad kommune gjenspeiler befolkningen. For Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier er mangfold og likestilling en helt sentral del av frihetskampen. Derfor er det en selvfølge for oss at mangfold også gjenspeiles blant våre ansatte.

– Fredrikstad kommune følger i dag et tilsettingsreglement og tilsettingsrutine for å sikre lik behandling. I kommunens utlysningstekster står det: «kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne» oppfordres til å søke.

Tar en kopp kaffe med Hege Hansen

Hege Hansen, som selv har vært i omsorgsyrket, forteller til Dagsavisen Demokraten om fordommer og trakassering. Åpenheten har gjort at hun har fått mye respons fra voksne og eldre skeive i Fredrikstad.

Er ansatte i Fredrikstad kommune godt nok rustet til å møte eldre skeive i institusjoner eller hjemmebaserte tjenester?

– Jeg leste artikkelen om Hege Hansen, og heier på det viktige arbeidet hun gjør! Det er et mål for Fredrikstad kommune at man skal møte innbyggerne med den kunnskapen og respekten de til enhver tid har behov for – uansett hvem man er. Samtidig vet vi at LHBTIQ-personer kan ha særskilte utfordringer og behov i møte med helse- og omsorgstjenesten. Erfaring viser at dette for eksempel kan være knyttet til stigmatisering og lignende som kan påvirke tilliten den enkelte har til tjenestene. Vi må derfor sikre at vi har nok kunnskap på feltet, avslutter Malin Krå Simonsen (Ap), som gjerne vil tilegne seg mer kunnskap:

– Jeg skal ta med meg leder av helse- og velferdsutvalget i kommunen, Helene Apenes Matri (Ap), og invitere Hege Hansen til en prat. Da må hun gjerne ta med egen kaffekopp – for budskapet hun formidler er viktig!

Ironisk nok bruker Hege Hansen gjerne koppen med påskriften «#Jævla homo». Nå skal hun holde foredrag, undervise, veilede og ha samtaler med helsepersonell i møte med forskjellige legninger.

Mer fra Dagsavisen