Nyheter

– Vi må være støttende, men også kunne utfordre hverandre

Det ble ingen opphetet debatt da Dialogforum inviterte til temakvelden: «Moské i byen, bidragsyter eller byrde?» – Det er ingen grunn til å frykte hverandre, vi har felles verdier, mener domprosten.

Bilde 1 av 4

– Som religiøse ledere kan vi være ulike, men likevel samhandle med mål om gode og fredelige lokalsamfunn, sa domprost Kari Mangrud Alvsvåg etter onsdagens temakveld.

Erfaring med samhandling

Arrangøren Dialogforum Østfold er en forening eid og driftet av muslimske kultur- og trossamfunn og kristne trossamfunn og organisasjoner. På temamøtet innledet imam for Bosnisk moské Østfold, Aziz Ahmedovic og Tariq Alsagoff, styreleder for Darussalam-moskeen i Fredrikstad og daglig leder i Dialogforum Østfold. I panelet satt Fredrikstads varaordfører Siri Martinsen (Ap), domprost Kari Mangrud Alvsvåg og Filadelfia-pastor David Hetlelid.

Etter åtte år som prost i Søndre Borgesyssel (tidligere Sarpsborg) prosti har Fredrikstads nye domprost, Kari Mangrud Alvsvåg, flere års erfaring med å bringe ulike religiøse trossamfunn sammen.

– Jeg ble utfordret av ordføreren, da jeg i 2012 begynte som prost i Sarpsborg, til å være med å skape dialog med de muslimske miljøene i byen. Det hadde vært gjort noe arbeid tidligere, men vi jobbet aktivt i samhandling med biskopen og ikke minst imam Aziz Ahmedovic og hans nasjonale leder for det bosniske miljøet i Norge.

Les også: – Folk må få lov til å tro på hva man vil. Krenking er vondt (+) 

Vennskapsmetaforen

Dialogforum startet i Sarpsborg. Nå er arbeidet godt i gang i Fredrikstad, mener domprost Mangrud Alvsvåg.

– Jeg er opptatt av samhandling. Det er bra å prate sammen, men vi må også gjøre ting sammen. Det er ingen grunn til å frykte hverandre, vi har felles verdier. Jeg har tro på vennskap og kjennskap, gode venner kan også ta opp ting som kan være utfordrende.

– Kvinnelige prester i Den Norske kirke møter fortsatt motstand noen steder. Hvordan ser du på kvinnesynet i ulike religiøse trossamfunn? 

– Det som har ført den norske kirken dit den er i dag er jo en kombinasjon av tålmodighet og «trykk». Det viktigste er at man er trygg der man er, og våger å arbeide med disse spørsmålene. Blir muslimene trygge her de er, har de større kapasitet til å utvikle norsk islam som de selv snakker om. Alle religioner utvikler seg, og «tar farge av» stedet man er på. Det å kunne slippe å konsentrere seg om basale ting skaper rom for utvikling, og hvordan de kan være norske muslimer. Og utvikle sine trossamfunn, sier domprost Kari Mangrud Alvsvåg.

– Har du tro på en endring?

– Det er ikke Den Norske kirkes hovedoppgave å stå på utsiden og si «dere må forandre dere». Vi må være med å skape et rom for at de kan føre en samtale seg imellom slik at det kan hende de vil endre på noen ting. En dialog er ikke alltid enkel, vi må finne balansen mellom å støtte og utfordre, og være lyttende. Vennskapsmetaforen er jo akkurat slik, vi må være støttende, men også kunne utfordre hverandre. Når man deltar i et slikt arbeid forandrer man seg selv også – hvis man ikke gjør det, er man ikke villig til endring og dermed blir dialogen fastlåst, svarer domprost Kari Mangrud Alvsvåg, og legger til:

– Det er nå tett på 40 moskeer og kirker som er medlem i Dialogforum. Det betyr at mange har tro på arbeidet som gjøres.

(Saken fortsetter under bildet)

Tariq Alsagoff daglig leder Dialogforum Østfold

– For oss er det viktig å kjenne på tryggheten ved å være delaktige, og ikke lukke oss inn i våre egne rom, sa Tariq Alsagoff, styreleder for Darussalam-moskeen i Fredrikstad. Her avbildet på Dialogdagen som nylig ble gjennomført for 170 10.-klassinger. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Moske og kompetansesenter

Snaut 30 tilhørere hadde tatt turen til onsdagens temamøte på St. Croix-huset. Den muslimske foreningen Masjid Darussalam kjøpte i desember 2018 gamle Seiersten Misjonshus. Foreningen har ca. 700 medlemmer, men er åpen for alle muslimer som vil gjøre sin tilbedelse.

Moskeen i Gunnar Nilsens gate er godkjent for kun 110 personer, økt plassbehov sier seg altså selv.  Styreleder i Masjid Darussalam, Tariq Alsagoff, informerte om planene for den nye moskeen på Holmen.

– Vi ønsker at moskeen i Holmegata 1 skal bli et samlingssted for muslimer, lokalsamfunnet og ungdommer. Målet er å bygge et kompetansesenter med opplæring om islam – for muslimer og for andre som ønsker mer kunnskap. Vi skal jobbe for en bedre integrering, sa Alsagoff.

– Norskopplæring er viktig, i tillegg til å kjenne norsk kultur. Et av målene blir også å hjelpe folk i arbeid. Det er nemlig ikke komplisert å ansette muslimer.

Alsagoff sendte også en oppfordring til både muslimer og Fredrikstad-samfunnet generelt:

– For oss er det viktig å kjenne på tryggheten ved å være delaktige, og ikke lukke oss inn i våre egne rom. Flere muslimer har nok lett for å henge seg opp i rasistiske kommentarer som dukker opp i sosiale medier, og tenke at dette er sannheten. Men vi må huske på at de som kommenterer faktisk er en minoritet – det må vi fortelle til alle muslimer. Samtidig vil jeg minne om at muslimer er veldig sosiale mennesker, hjelp oss til å bli det her også!

Les også: Dialogforum - en villblomst i rosebedet (+) 

(Saken fortsetter under bildet) 

Onsdagens temamøte om en moske i byen er en bidragsyter eller byrde, trakk snaue 30 tilhørere til St. Croix huset.

Onsdagens temamøte om en moske i byen er en bidragsyter eller byrde, trakk snaue 30 tilhørere til St. Croix huset. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

En moske er ingen byrde

Varaordfører Siri Martinsen (Ap) uttrykte at hun både ble rørt og hvor sterkt det er at man nå gjør noe praktisk for å bygge broer mellom ulike religioner.

– En moské er ingen byrde, men en bidragsyter i samfunnet. Sammen skaper vi en inkluderende by. Det ukjente kan ofte være skummelt, men ser vi på utviklingen i Norge er det jo høyreekstremismen som har tatt liv – det er verdt å minne om.

Erik Lindbæk Kruse var en av tilhørerne på temakvelden. Han er både nabo til den nye moskeen på Holmen og forebyggende koordinator/SLT i Fredrikstad kommune.

– Vi er bekymret for trygghetsfølelsen blant ungdommene. Vi må ikke bli redde for å bygge en identitet som ikke er kristen eller muslimsk. Ungdommer som er trygge på egen identitet stiller sterkere i møte med andre, sa Lindbæk Kruse.

– Når det gjelder kontakten mellom kommunen og ulike trosmiljøer mener jeg det er viktig å formalisere samarbeidet.

Styreleder i Masjid Darussalam, Tariq Alsagoff, responderte umiddelbart:

– Vår moské skal være synlig. Vi formaliserer gjerne et samarbeid med Fredrikstad kommune.

Erik Lindbæk Kruse, forebyggende koordinator i Fredrikstad kommune.

Forebyggende koordinator, Erik Lindbæk Kruse, ønsker en formalisering av samarbeidet mellom Fredrikstad kommune og ulike trosmiljøer. Foto: Hermund L. Kjernli

Mer fra Dagsavisen